Sfântul Sfințit Mucenic Vlasie, episcopul Sevastiei (Armenia) (316)

Sfântul Vlasie s-a născut în provincia Capadociei. Încă din copilărie el era temător de Dumnezeu şi blând. Pentru aceste virtuţi, a fost ales episcop al cetăţii Sevastia (din Armenia). Vlasie a fost un mare luminător al vieţii creştineşti în această cetate păgână. La vremea unor grele prigoniri ale creştinilor, Sfântul Vlasie a stat în mijlocul turmei sale, întărind-o şi cercetând pe toţi mucenicii lui Hristos de prin închisori, între care se afla şi slăvitul Eustratie. Când aproape toţi creştinii din Sevastia au fost fie ucişi, fie s-au ascuns de frica prigoanelor, bătrânul Vlasie s-a retras în Muntele Argheos şi s-a sălăşluit acolo într-o peşteră. Fiarele îl simţeau că este sfânt şi se adunau în jurul lui, iar el le mângâia. Dar prigonitorii l-au aflat pe sfânt în locul lui îndepărtat şi l-au târât la judecată. Pe drum, Sfântul Vlasie a vindecat un tânăr căruia i se oprise un os în gât. La rugămintea unei văduve care plângea şi-l ruga cu lacrimi să facă rugăciune ca să-şi afle porcul ei pe care îl răpise un lup, Sfântul porunci cu rugăciunea lupului să ducă porcul înapoi ceea ce se şi făcu. Siniştrii judecători îl torturară bestial pe Sfântul Vlasie: cu biciuiri şi cu ruperea cărnii trupului cu dinţi de fier. Dar prin tăria credinţei lui în Hristos, Sfântul Vlasie, chiar din mijlocul acestor chinuri, aduse pe mulţi păgâni la Hristos. Şapte femei şi doi copii fură aruncaţi după aceea să zacă în temniţă alături de el. Femeile au fost ucise mai întâi prin tăierea capului, apoi fură decapitaţi şi Sfântul Vlasie cu cei doi copii. Sfântul Vlasie a luat mucenicia pentru Hristos la anul 316. Oamenii se roagă Sfântului Vlasie pentru sănătatea animalelor din gospodărie şi păzirea lor de răpirea de către fiarele sălbatice, în apus el mai este chemat în ajutor şi pentru toate bolile de gât.

Sfânta Teodora Împărăteasa, sprijinitoarea Ortodoxiei (867)

Teodora a fost împărăteasă, soţia răului Împărat Teofil, luptătorul împotriva icoanelor. După moartea lui Teofil, Teodora a luat comanda Imperiului, domnind împreună cu fiul ei, Mihail al III-lea. La Sinodul din Constantinopol din anul 842 după Hristos, ea a restabilit cultul cinstirii sfintelor icoane. Cu această ocazie s-a instituit Sărbătoarea Duminicii Ortodoxiei, care este prima Duminică din Sfântul şi Marele Post. Această sfântă şi merituoasă femeie creştină, cinstitoare a Sfintei Biserici Ortodoxe, şi-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu în ziua de 11 februarie a anului 867 după Hristos. Acele zile de izbândă a ortodoxiei asupra tuturor ereziilor au fost timpul când, prin minunata purtare de grijă a lui Dumnezeu, Sfinţii Chiril şi Metodie au fost trimişi ca misionari creştini la popoarele slave.

Cuviosul Dimitrie din Priluki (Vologda) (1392)

Sfântul Vsevolod-Gavriil, cneaz de Pskov (Rusia) (1138)

Sfântul Mucenic Gheorghe din Kratovo (Bulgaria) (1515)

Gheorghe era de neam sârb, din oraşul Kratovo. El era lucrător în argint de meserie, iar în inimă şi cuget era creştin credincios şi evlavios. Gheorghe avea optsprezece ani când turcii au încercat să-l facă să treacă la islam. Gheorghe a rămas însă tare ca diamantul. Turcii l-au schingiuit în multe feluri iar la sfârşit l-au ars pe rug. El a murit pentru frumoasa credinţă creştină în ziua de 11 februarie 1515, în oraşul Sofia din Bulgaria, în timpul domniei Sultanului Selim şi s-a mutat la locaşurile cereşti unde se bucură de slava cea nepieritoare.

Aflarea moaştelor sfântului prooroc Zaharia, tatăl sfântului Ioan Botezătorul

Rugăciunea de sâmbătă

Doamne lisuse Hristoase, Judecătorul meu Prea drept! Cunosc că păcatele mele sânt fără de număr. De aceea Te rog în această zi, în care de Iosif şi de Nicodim pus fiind în Mormânt, Te-ai pogorât în iad cu Sfântul şi Îndumnezeitul Tău suflet şi de acolo ai depărtat întunericul cu lumina Dumnezeirii Tale şi ai adus bucurie nespus de mare strămoşilor noştri, căci i-ai mântuit de sclavia cea cumplită şi i-ai suit în rai.

Îngroapă păcatele mele şi cugetele mele cele rele şi viclene, ca să piară din mintea mea şi să nu se mai lupte cu sufletul meu. Luminează întunecatul iad al inimii mele, alungă întunericul păcatelor mele, şi suie mintea mea la cer, ca sa mă bucur de Faţa Ta. Aşa Doamne, primeşte umilita mea rugăciune ca o tămâie mirositoare, pentru rugăciunile iubitei Tale Maici, care Te-a văzut pe Cruce pironit între doi tâlhari, şi de durerile Tale cumplite i s-a rănit inima; care împreună cu ucenicii şi cu mironosiţele Te-au pus în mormânt, care a treia zi Te-au văzut înviat din morţi şi la înălţarea Ta Te-a văzut suindu-Te de la pământ la cer, însoţit de Sfinţii Tăi Îngeri.

Îndură-Te, Doamne, şi de cei vii şi de cei răposaţi, pentru rugăciunile Sfinţilor Tăi, către care zic şi eu, nevrednicul: O, fericiţi servitori ai lui Dumnezeu! Nu încetaţi a vă ruga Lui, ziua şi noaptea pentru noi, nevrednicii, care pururea greşim cu atâtea nenumărate păcate! Mijlociţi pentru noi Darul şi ajutorul lui Dumnezeu, pe care nu ştim a-l cere după cuviinţă. Nu încetaţi a vă ruga, pentru că prin rugăciunile voastre, păcătoşii să câştige iertare, săracii ajutorul, întristaţii mângâiere, bolnavii sănătate, cei slabi la minte înţelepciune, cei tulburaţi linişte, cei asupriţi ocrotire, şi toţi împreună Darul lui Dumnezeu, spre folosul cel sufletesc, în mărirea lui Dumnezeu Celui în Treime lăudat, Căruia i se cuvine cinste şi închinăciune în veci.

Amin.

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2017/05/30/ce-aflam-din-tipicul-mare-al-sf-sava-cel-sfintit-despre-dezlegarile-cele-peste-tot-anul/

*

Cititi si :

Atentie mare sa nu va pacaleasca stilistii !

Sa nu cadeti cumva in ratacirea stilistilor care umbla disperati acum dupa noi adepti ai sectei lor !!!  Mai multe amanunte mai jos :

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2016/12/17/atentie-mare-sa-nu-cadeti-in-ratacirea-stilista/

IMPORTANT DE STIUT :

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2017/01/12/important-de-stiut-hotarirea-sfintului-sinod-de-la-20-noiembrie-1583-catre-toti-crestinii-adevarati-madulare-ale-sfintei-catholice-universale-si-apostolesti-biserici-de-rasarit-a-lui-hristos-di/

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2017/01/07/7-ianuarie-craciunul-pe-stil-vechi-sau-sf-ioan-pe-stil-nou-cum-e-mai-corect/

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2017/01/23/cine-trebuie-sa-faca-pogoraminte-la-pacate-oamenii-sau-dumnezeu-sau-unde-duc-pogoramintele-oamen

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2017/06/12/furi-si-vanzatori-de-cele-sfinte-apostatii-au-taiat-anul-acesta-2-saptamani-din-postul-sf-apostoli-petru-si-pavel-intrand-astfel-sub-anatemele-sf-parinti/

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2018/01/27/important-pentru-cei-care-posteaza-pe-net-tot-felul-de-aberatii-despre-cine-este-schismatic-se-pot-numi-schismatici-cei-care-se-delimiteza-de-patriarhiile-care-au-apostaziat-sau-ce-inseamna/

 

Advertisements