Image result for sf apostol ioan teologul

Fragment din scrierile Sfântul Sfinţit Mucenic Irineu al Lyonului despre eretici : Contra ereziilor

Image result for Sfântul Sfinţit Mucenic Irineu al Lyonului

Sfantul Irineu s-a nascut undeva in Asia Mica, probabil in Smyrna sau in imprejurimile acestei cetati, in jurul anului 130. In tinerete a fost ucenic al Sfantului Policarp ( Episcopul Smirnei ) , fostul ucenic al Sfantului Apostol si Evanghelist Ioan. Sfantul a aparat invatatura crestina in fata gnosticismului si montanismului, principalele erezii a vremii (veacurile al II-III), si este praznuit pe data de 23 august.

Vedeti mai jos ce ne spune Sf Irineu despre atitudinea (corecta- n.r )  sfintilor vis a vis de eretici si erezii :

”Iar Policarp , nu numai că a fost învăţat de către Apostoli şi a vorbit cu mulţi dintre cei care L-au văzut pe Hristos, ci acesta, prin Apostolii din Asia, a fost pus episcop al Bisericii din Smirna.

Pe acesta eu l-am văzut în adolescenţa mea. Acesta a trăit mulţi ani, şi când a ajuns la bătrâneţe, prin cea mai săvită şi mai nobilă suferinţă, cea amartirajului, s-a despărţit de viaţă, având întotdeauna în minte lucrurile învăţate de la Apostoli şi pe care le-a dat Bisericii şi care sunt cu totul adevărate.

Şi aceste lucruri sunt mărturisite de către toate Bisericile Asiei, şi de oamenii care i-au succedat lui Policarp până astăzi – un om cu mai multă putere şi cu mai multă temeinicie a mărturisii adevărului decât Valentin, Marcion şi decât toţi ereticii.

Acesta, venind la Roma în vremea lui Anicet, a întors mulţi eretici la Biserica lui Dumnezeu, propovăduind ceea ce el primise, adică adevărul Apostolilor, anume, pe cel pe care îl are Biserica.

Şi sunt mulţi care au auzit de la el, că Ioan, Apostolul Domnului, mergând la baia din Efes şi întâlnindu-l pe Cerint acolo, a fugit din baie fără să se spele, spunând:

Să plecăm cât mai repede, pentru că baia se va prăbuşi, pentru că Cerint, duşmanul adevărului, este în ea”.

Iar Policarp i-a spus lui Marcion, când s-a întâlnit cu el odată, şi acela i-a zis: „Nu mă cunoşti?, „Te cunosc: eşti primul-născut al Satanei!

Atâta repulsie aveau Apostolii şi ucenicii lor şi astfel le vorbeau celor care pervertiseră adevărul!

Căci şi Pavel a zis: „Pe un om eretic, după prima şi a doua mustrare, depărtează-te de el; cunoscând că acesta este un om stricat şi păcătos, care se condamnă pe el însuşi!

(Tit. 3, 10-11).

Şi există o puternică epistolă a lui Policarp scrisă Filipenilor, pe care toţi o pot citi, şi cei care se îngrijesc de mântuirea lor pot învăţa tăria credinţei lui şi predicarea adevărului.

Căci în Biserica din Efes, fondată / întemeiată de către Pavel, a rămas Ioan mult timp, până în vremea lui Traian, şi a mărturisit adevărul Tradiţiei Apostolilor.”

Iata cum a procedat Apostolul Iubirii in privinta ereticilor …

Nu a cautat sa-i pupe frateste cum fac azi apostatii … cica in numele iubirii…tolerantei...

Image result for papa se pupa

Related image

Image result for papa bartholomew

Vai lor nefericitii !!! … Tradatori ai lui Hristos ! Fac lucrarea Antihristului…

Au doua lucrari in una… 2 in 1… cu acelasi scop… Instaurarea Antihristului.

Lucreaza pentru doua planuri –   ”nevazut” / vazut…

 1. ”Nevazut” – Lucreaza sa strice Templul ( biserica) din sufletul nostru : sa nu mai fie Dreapta Credinta a lui Hristos Domnul in sufletele oamenilor, care este Templul lui Dumnezeu, al Duhului Sfant  …

Scopul : Sa nu I se mai inchine Lui, ci Antihristului..

Domnul a spus ce se va intampla cu noi daca pazim poruncile Lui :

”Încă puţin timp şi lumea nu Mă va mai vedea; voi însă Mă veţi vedea, pentru că Eu sunt viu şi voi veţi fi vii.

 1. În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt întru Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în voi.

 2. Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui.

 3. I-a zis Iuda, nu Iscarioteanul: Doamne, ce este că ai să Te arăţi nouă, şi nu lumii?

 4. Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el.

 5. Cel ce nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele. Dar cuvântul pe care îl auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui care M-a trimis.

 6. Acestea vi le-am spus, fiind cu voi;

 7. Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu.

 8. Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoşeze.”

Deci, daca nu pazim poruncile nu ne mai inchinam Domnului, ci Antihristului… 

2. Planul Vazut  : Vor sa strice Adunarile noastre ( din ”biserica vazuta” – casa Domnului – ”templul”* vazut al Domnului ) 

*”Templul” – Biserica , cum obisnuiam noi sa-i spunem locasului unde ne adunam sa-i dam inchinare Domnului

Acelasi scop : Sa nu I se mai inchine Lui, ci Antihristului..

Si unde pot invata oamenii sa pazeasca poruncile? In Biserica ( vazuta ) …

Datoria preotului , episcopului, patriarhului era de a da mai departe predania, invataturile, poruncile . Sa ne indrume ca pastori. Dar daca acestia nu sunt in Duh si Adevar, si noi nu avem discernamant  sa deosebim oaia de lup, pierdem inchinarea la Dumnezeu… si o capatam pe cea la Antihrist…

aşa încât să se aşeze el ( Antihristul- n.r ) în templul lui Dumnezeu ( n.r – vazut si nevazut, vezi mai sus ), dându-se pe sine drept dumnezeu.Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel, Capitolul 2  

Oamenii stiu ca daca se vor aduna si se vor ruga impreuna, si Domnul va fi cu ei – Capul Bisericii !!!

”Că unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor ”  – Matei (18, 20)

Dar multi nu stiu, pentru ca nu mai are cine sa le spuna, ca Domnul va veni la noi numai daca suntem in DUH si ADEVAR … Altfel NU !!!!!

Iata ce ne-a zis ca vrea de la noi :

21.Şi Iisus i-a zis: Femeie, crede-Mă că vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu vă veţi închina Tatălui.

 1. Voi vă închinaţi căruia nu ştiţi; noi ne închinăm Căruia ştim, pentru că mântuirea din iudei este.

 2. Dar vine ceasul şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, că şi Tatăl astfel de închinători îşi doreşte.

 3. Duh este Dumnezeu şi cei ce I se închină trebuie să i se închine în duh şi în adevăr.  Ioan (4, 21-24)

Dumnezeu nu face vreo intelegere cu Antihristul si lucrarea lui. NICIODATA !

 ”Căci ce fel de împărtășire (înțelegere) are Hristos cu veliar? Sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul?” (II Corinteni, 6,15) 

De aceea vor acestia sa ne strice si Adunarile noastre ( din biserica vazuta ) , ca sa nu mai pazim poruncile Domnului….

Canonul 6 de la Laodiceea (ERETICII SĂ NU INTRE ÎN BISERICĂ)”Nu este îngăduit ereticilor să intre în casa lui Dumnezeu, dacă stăruie în eres.”

Vedeti ? E 2 in 1. Daca strica ”biserica vazuta” , strica si biserica sufletului nostru –  Ne strica inchinarea la Dumnezeu !!!

Iata cat de nerabdatori sunt… cum vor sa grabesca venirea Antihristului…

 

si  primeasca, daca e posibil, toti oamenii semnul fiarei ….

1. În privinţa venirii Domnului nostru Iisus Hristos şi a adunării noastre împreună cu El, vă rugăm, fraţilor,

 1. Să nu vă clintiţi degrabă cu mintea, nici să vă spăimântaţi – nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ca pornită de la noi, cum că ziua Domnului a şi sosit.

 2. Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării,

 3. Potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinareaşa încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu.

 4. Nu vă aduceţi aminte că, pe când eram încă la voi, vă spuneam aceste lucruri?
 5. Şi acum ştiţi ce-l opreşte, ca să nu se arate decât la vremea lui.
 6. Pentru că taina fărădelegii se şi lucrează, până când cel care o împiedică acum va fi dat la o parte.
 7. Şi atunci se va arăta cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea venirii Sale.
 8. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan,însoţită de tot felul de puteri şi de semne şi de minuni mincinoase,
 9. Şi de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării, fiindcă ei n-au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască.
 10. Şi de aceea, Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire, ca ei să creadă minciuni,
 11. Ca să fie osândiţi toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci le-a plăcut nedreptatea.
 12. Iar noi, fraţilor, iubiţi de Domnul, datori suntem totdeauna să mulţumim lui Dumnezeu pentru voi, că v-a ales Dumnezeu dintru început, spre mântuire, întru sfinţirea duhului şi întru credinţa adevărului,
 13. La care v-a chemat prin Evanghelia noastră, spre dobândirea slavei Domnului nostru Iisus Hristos.
 14. Deci, dar, fraţilor, staţi neclintiţi şi ţineţi predaniile pe care le-aţi învăţat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră.

 15. Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos şi Dumnezeu Tatăl nostru, Care ne-a iubit pe noi şi ne-a dat, prin har, veşnică mângâiere şi bună nădejde,

 16. Să mângâie inimile voastre şi să vă întărească, la tot lucrul şi cuvântul bun.

Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel, Capitolul 2, (1-17)

Cei ce-l slujesc pe Antihrist… au un sfarsit tragic… E scris !!!

 1. Şi al treilea înger a venit după ei, strigând cu glas puternic: Cine se închină fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul ei pe fruntea lui, sau pe mâna lui,

 2. Va bea şi el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat, în potirul mâniei Sale, şi se va chinui în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.

 3. Şi fumul chinului lor se siue în vecii vecilor. Şi nu au odihnă nici ziua nici noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei şi oricine primeşte semnul numelui ei.

 4. Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Iisus.

 5. Şi am auzit un glas din cer, zicând: Scrie: Fericiţi cei morţi, cei ce acum mor întru Domnul! Da, grăieşte Duhul, odihnească-se de ostenelile lor, căci faptele lor vin cu ei,

 6. Şi am privit şi iată un nor alb şi Cel ce şedea pe nor era asemenea Fiului Omului, având pe cap cunună de aur şi în mână seceră ascuţită.

 

Asadar, restabiliti singuri ce v-a fost furat de acestia : calendarul Iulian, canoanele apostolice, tot Adevarul lui Hristos Domnul ! Si nu disperati daca nu mai puteti intra in asazisele biserici vazute… O aveti pe cea a sufletului vostru , dar numai daca veti pazi poruncile Domnului !!! Dupa cuvantul LUI ….

Sfanta Scriptura nu minte niciodata !!!!

”Să cercetăm, ca să nu fim înşelaţi şi purtaţi de orice vânt” (cf. Ef. 4, 14)

Cautati si cititi din Scrierile Sfantului !!!! Adversus Haereses”, “Omilii asupra Sfantului Policarp”, “Comentariile asupra Apocalipsei”, “Cuvantari asupra credintei”.

Cititi si :

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/category/inselari/

 

Advertisements