Image result for acatistul sf irina de hrisovalant

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie ! (de trei ori)

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătaţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Ca a Ta este împărătia , puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Miluieste-ne pre noi Doamne, miluieste-ne pre noi, ca nepricepandu-ne de niciun raspuns, aceasta  rugaciune aducem tie, ca unui Stapan, pacatosii robii tai, miluieste-ne pe noi.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Doamne , miluieste-ne pe noi ca intru tine am nadajduit; nu te mania foarte, nici pomeni faradelegile noastre, ci cauta si acum ca un Milostiv si ne izbaveste pre noi de vrajmasii nostri, ca Tu esti Dumnezeul nostru , si noi suntem norodul tau, toti lucrul mainilor tale, si Numele Tau chemam.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Poarta milostivirii deschide-o noua, binecuvantata de Dumnezeu Nascatoare Fecioara, ca sa nu pierim cei ce nadajduim intru tine, ci sa ne izbavim prin tine din nevoi, ca tu esti Mantuirea neamului Crestinesc.

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm si să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeu nostru.( cu trei inchinaciuni)

Crezul

Cred intru Unul Dumnezeu, Tatal Atottiitorul,
Facatorul cerului si al pamantului, vazutelor tuturor si nevazutelor.
Si intru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Nascut, Carele din Tatal S-a nascut mai inainte de toti vecii.
Lumina din Lumina,
Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut, iara nu facut;
Cel de o fiinta cu Tatal, prin Carele toate s-au facut;
Carele pentru noi oamenii si pentru a noastra mantuire
S-a pogorat din ceruri si S-a intrupat de la Duhul Sfant si din Maria Fecioara,
Si S-a facut om;
Si S-a rastignit pentru noi in zilele lui Pontiu Pilat si a patimit si S-a ingropat;
Si a inviat a treia zi, dupa Scripturi;
Si S-a inaltat la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui;
Si iarasi va sa vina cu slava, sa judece viii si mortii,
A caruia imparatie nu va avea sfarsit.
Si intru Duhul Sfant, Domnul de viata Facatorul,
Carele de la Tatal purcede, Cela ce impreuna cu Tatal si cu Fiul este inchinat si slavit,
Carele a grait prin prooroci.
Intru Una, Sfanta, Soborniceasca si Apostoleasca Biserica;
Marturisesc Un Botez, spre iertarea pacatelor;
Astept invierea mortilor;
Si viata veacului ce va sa vie.
Amin!

Si:

Vrednic este cu adevarat, sa te fericim pe tine, Nascatoare de Dumnezeu, cea pururi fericita si prea nevinovata si Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce esti mai cinstita decat heruvimii, si mai slavita fara de asemanare decat serafimii,
care fara stricaciune pe Dumnezeu-Cuvantul ai nascut, pe tine, cea cu adevarat
Nascatoare de Dumnezeu te marim.

Doamne miluieste ( de 3 ori )

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu Duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile-de-tot; atunci vor pune pe altarul tău viţei.

Condacul 1:

Ca pe o pârgă a Cuvioaselor și fecioarelor, fântână revărsând minuni cu adevărat, te prăznuim Irina, Cuvioasa Maică. Ci ca ceea ce ești mlădița Duhului păcii, în legătura păcii păzește pe cei ce strigă ție:

Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii!

Icosul 1:

Înger din cer a fost trimis într-ajutorul tău, Irina, să-ți arate pe cele nevăzute, și împreună cu descoperirea celor ascunse, și ascunsa ta luminare să se facă tuturor cunoscută, prin care îi luminezi pe cei ce strigă:

Bucură-te, cea prin care Hristos s-a slăvit,

Bucură-te, cea prin care vrăjmașul s-a rănit,

Bucură-te, chipul curăției de Dumnezeu zugrăvit,

Bucură-te, stejarul bărbăției cel neclintit,

Bucură-te, înălțime slăvită a virtuților cerești,

Bucură-te, adâncime lăudată a darurilor duhovnicești,

Bucură-te, că slava cuvioșilor în tine o ai arătat,

Bucură-te, că și neasemuita curăție feciorelnică ai câștigat,

Bucură-te, cămara bunelor deprinderi,

Bucură-te, valul ușor al suferințelor aproapelui,

Bucură-te, cea prin care iubirea strălucește,

Bucură-te, cea prin care înșelăciunea se veștejește,

Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii!

Condacul al 2-lea:

Mugur al bucuriei, cu totul fericită, desăvârșită lucrare a faptelor bune, ai arătat, tânără fiind, aleasă, frumoasă cu trupul și preafrumoasă cu sufletul pe tine însăți în frica cea bună te-ai învățat strigând: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

A cunoscut în Duhul Sfânt, marele Ioanichie, cele viitoare ale vieții tale și ți-a zis: Mergi, bucurându-te, căci mânăstirea Hrisovalantului te dorește. Iar acum și noi grăim ție:

Bucură-te, trandafirul bucuriei,

Bucură-te, crinul fecioriei,

Bucură-te, icoana frumuseții cerești,

Bucură-te, că ai disprețuit îndemnurile omenești,

Bucură-te, podoaba nefurată a Mirelui sufletelor,

Bucură-te, diadema tinerelor curate,

Bucură-te, că fără stricăciune Cuvântului te-ai dăruit,

Bucură-te, că înțelepțește, lumea ai părăsit,

Bucură-te, floare care înmiresmezi îngerii,

Bucură-te, cunună a fecioarelor,

Bucură-te, că ai dobândit frumusețe strălucitoare a sufletului,

Bucură-te, bună rânduială a luminoaselor virtuți,

Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul al 3-lea:

Slava lumească, plăcerile tinereții și cinstea namului ales, cu adevărat ca niște gunoaie le-ai socotit, ca pe Hristos să-L câștigi, Cel pe Care L-ai iubit cu dor dumnezeiesc, căci focul cel ceresc te-a aprins a cânta: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Însetată ai alergat, fericită Irina, precum o căprioară, spre sfânta mânăstire a Hrisovalantului, unde cu credincioșie ai scos izvoare de apă și viață veșnică , din care adapi pe toți cei ce-ți cântă ție unele ca acestea:

Bucură-te, rază a cumpătării,

Bucură-te, veșmânt al nepătimirii,

Bucură-te, chip al vieții nematerialnice,

Bucură-te, lumină a slavei negrăite,

Bucură-te, mlădiță ce înflorește darul nestricăciunii,

Bucură-te, ogor care ai dat roade înțelegătoare,

Bucură-te, că te-ai arătat ca un izvor de viață dătător,

Bucură-te, că dăruiești mana cea cerească,

Bucură-te, izvor al bucuriei neîmpuținat,

Bucură-te, râu al minunilor dumnezeiești,

Bucură-te, vas al miresmelor nepământești,

Bucură-te, revărsare de vindecări trupești,

Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul al 4-lea:

Icoană vie și sfat dumnezeiesc te-ai arătat, grăind prin tăcere și obștea prin fapte minunate povățuind, învățând-o ca împreună cu tine să strige cu deadinsul: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

L-ai rușinat pe Veliar și nebunia lui cea întunecată, cu puterea dumnezeieștii lumini, căci ajutându-te prin Hristos, meșteșugurile aceluia îndată le-ai sfărmat; pentru aceea, ție celei biruitoare strigăm așa:

Bucură-te, cădere a vrăjmașilor fără trup,

Bucură-te, mărturie a multor biruințe,

Bucură-te, ceea ce îndrăzneala lui Veliar ai zdrobit,

Bucură-te, ceea ce cu harul lui Hristos te-ai slăvit,

Bucură-te, chip preafrumos al firii femeiești,

Bucură-te, priveliște slăvită a stării neclătinate,

Bucură-te, că arăți puterea dumnezeieștii frumuseți,

Bucură-te, că sfărâmi cursa celui viclean,

Bucură-te, stâlp al binecuvântatelor mânăstiri,

Bucură-te, însuflețire a cuvioaselor sihăstrii,

Bucură-te, auroră a păcii de sus,

Bucură-te, plinătate a blândeții de nespus,

Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul al 5-lea:

Dumnezeiștii profeție ai urmat cu adevărat, primind cu smerenie să îndrumi mânăstirea ta, spre cunoașterea și râvna celor bune, putere nouă dând celor ce cântă: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Ai povățuit, Preafericită, către pământul făgăduinței a ta scumpă moștenire, pe mielușelele tale, care pacea cea mai presus de minte câștigându-o spre Cuvântul au fost călăuzite și au grăit ție Maică, unele ca acestea:

Bucură-te, povățuitoarea cea cu dreaptă socoteală,

Bucură-te, că ai mustrat cu înțelepciune,

Bucură-te, de Dumnezeu insuflată călăuzitoare a fecioarelor,

Bucură-te, cea întocmai cu îngerii și împreună cu ei viețuitoare,

Bucură-te, gură preadulce povățuitoare celor ce se învață în lucrare,

Bucură-te, a inimii zdrobite alinare,

Bucură-te, îndrumare a celor ce se nevoiesc înțelepțește,

Bucură-te, luminare a celor înțepeniți în întuneric,

Bucură-te, ceea ce însăți călăuzești sufletele curate,

Bucură-te, îndreptarea multor fărădelegi,

Bucură-te, îndreptarea multor fărădelegi,

Bucură-te, a vrăjmașului puternică surpare,

Bucură-te, a patimilor trupești nimicitoare,

Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul al 6-lea:

Rămas-ai precum o rază sfântă, când ți s-a arătat Îngerul dumnezeiesc, cântând Vistierului luminii, Celui Ce ți-a dăruit ție cunoașterea celor ascunse și călăuzire îngerească, spre vindecarea celor ce strigă: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

În faptă și în contemplație și în priveghere de toată noaptea find, mâinile tale ca niște flăcări ardeau, strălucind asupra ta Lumina cea de sus, asemeni marelui Arsenie; tinde-le și acum și te roagă fierbinte către Ziditorul tău, pentru cei ce vin spre tine și îți strigă:

Bucură-te, raza Luminii de sus,

Bucură-te, vas al frumuseții curate,

Bucură-te, lumină a contemplației și faptei,

Bucură-te, privighetoarea harului,

Bucură-te, cea întocmai cu slăvitul Moise,

Bucură-te, bună asemănare a înțeleptului Arsenie,

Bucură-te, că limpezești cele ascunse ale inimii,

Bucură-te, că dăruiești îndoită vindecare,

Bucură-te, turturea sfântă și fără de pată,

Bucură-te, mielușeaua cea blândă a lui Hristos,

Bucură-te, albina faptelor bune,

Bucură-te, rândunica plină de dorul după Dumnezeu,

Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul al 7-lea

Suflând cu ură crâncenă împotriva ta începătorul răutății, să te lovească a încercat cel fără de minte, dar de rușine și de râs s-a făcut, mai tare decât diamantul aflându-te; căci întru Hristos te întăreai, cântând fără de încetare: Aliluia !

Icosul al 7-lea

Pe tânăra din Cezareea, care cumplit suferea din meșteșugirea și lucrarea dracilor, ai vindecat-o, chemând într-ajutor pe bincuvântatul Vasile și pe marea muceniță Anastasia. Iar aceea ți-a strigat cu înțelepciune.

Bucură-te, tăria celor slabi,

Bucură-te, risipirea gândurilor rele,

Bucură-te, râul vindecărilor cel lin curgător,

Bucură-te, măslinul darului mult roditor,

Bucură-te, sălaș cinstit al lucrării dumnezeiești,

Bucură-te, tăioasă sabie împotriva lucrăturii diavolești,

Bucură-te, că strigăt de durere nu ai trecut cu vederea,

Bucură-te, că nebunia dracilor ai îngrădit,

Bucură-te, că înfricoșezi pe vrăjmașii cei fără de trup,

Bucură-te, că celor fără fără nădejde le ești scăpare,

Bucură-te, celor în nevoi caldă ocrotitoare,

Bucură-te, sprijin tare al celor zbuciumați,

Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul al 8-lea

Virtuți minunate și minuni felurite te-ai arătat a lucra, de Dumnezeu purtătoare, căci auzul tuturor ai uimit, cele viitoare proorocind și cele încă nefătuite înainte cunoscând, ca toți, credință tare dobândind, să strige; Aliluia !

Icosul al 8-lea

Cu totul s-a umplut de spaimă, de Dumnezeu înțelepțitul stăpânitor, văzându-te pe tine în chip de negrăit, căci l-ai înfricoșat spre a face cele bune după cum l-ai sfătuit, iar el porunca înțelegând, a strigat insuflat unele ca acestea:

Bucură-te, slava Bisericii,

Bucură-te, ceea ce suferi pentru durerile noastre,

Bucură-te, jertfă de pace,

Bucură-te, asemănarea celor fără de materie,

Bucură-te, arvună a răsplătirii viitoare,

Bucură-te, limpede închipuire a vieții îngerești,

Bucură-te, a celor nepăstuiți grabnică ajutătoare,

Bucură-te, a nedreptei judecăți dezlegare,

Bucură-te, izbăvirea celui nevinovate,

Bucură-te, ceea ce în vis ne înștiințezi,

Bucură-te, că noi în veghe fiind, și tu veghezi,

Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul al 9-lea

Pe ceea ce prin sfințenie la înălțime cerească s-a ridicat și neînsuflețiții chiparoși au cunoscut-o, căci ca niște ființe raționale, vârfurile lor și-au înclinat, căci acestea spre înălțimea evlaviei călăuzește prin har pe cei ce strigă: Aliluia !

Icosul al 9-lea

Cel ce este Soarele curăției, pe tine, trandafirul fecioriei, văzându-te a fi cu totul sfântă, mere nepământești ți-a trimis, cu o mireasmă de bucurie, și de atunci cuvintele tale precum florile miroseau, bucurând și pe cei ce-ți strigă ție:

Bucură-te, pajiștea bunătății,

Bucură-te, revărsare a darului ce va să fie,

Bucură-te, vasul de preț al sfințeniei,

Bucură-te, îndrumătoare a științei sfinte,

Bucură-te, măr înmiresmat, dulceață a înțelepciunii,

Bucură-te, floare neveștejită, în rai răsădită,

Bucură-te, ceea ce ai secerat spicul nemuririi,

Bucură-te, ceea ce harul lui Dumnezeu ai primit,

Bucură-te, lumina simplității,

Bucură-te, lira bucuriei,

Bucură-te, cupa Domnului cea de mare preț,

Bucură-te, Sfânta Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul al 10-lea

Căzând cu totul sub stăpânirea demonilor, Nicolae, slujitorul tău, din înfricoșata suferință l-ai scăpat prin rugăciunile tale către Dumnezeu, pentru care slăvindu-te, cu pace a strigat: Aliluia !

Icosul al 10-lea

Văzându-i pe îngeri te-ai bucurat și îndată ai fost chemată spre slava cea dumnezeiască, iar fața ca soarele a strălucit îndreătându-te către Cuvântul, Mirele tău, luminând prin har pe cei ce luminos grăiesc ție, Maică:

Bucură-te, de Dumnezeu purtătoare,

Bucură-te, înțeleaptă fecioară,

Bucură-te, cea cinstită precum heruvimii,

Bucură-te, ceea ce în ceata cuvioaselor sălășluiești,

Bucură-te, desăvârșire a virtuților ascetice,

Bucură-te,  mulțimea darurilor de multe feluri,

Bucură-te, că în ceasul plecării strălucești,

Bucură-te, că gândurilor celor rămași le limpezești,

Bucură-te, ceea ce ești în lumină neapropiată,

Bucură-te, ceea ce ești părtașă cereștii desfătări,

Bucură-te, moștenitoarea cămării de nuntă,

Bucură-te, ceea ce ne călăuzești ca o lumină,

Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul al 11-lea

Cu imne și miresme înconjurând sfântul tău trup, mulțimea dreptcredincioșilor împreună cu arhierei și dregători, de mireasma viețiii tale s-au împărtășit și pe tine te slăveau strigând : Aliluia !

Icosul al 11-lea

În lumina cea negrăită desfătându-te neîncetat, te bucuri în slava Domnului ; iar mormântul tău precum o pajiște, veselește mulțimile credincioșilor, răspândind har spre vindecarea celor ce strigă :

Bucură-te, buna mireasmă a lui Hristos,

Bucură-te, risipirea urâtului miros al vrăjmașului,

Bucură-te, adierea miresmelor veșniciei,

Bucură-te, ostoirea suferințelor de tot felul,

Bucură-te, blândă alinare a durerii omenești,

Bucură-te, curățire tainică a petelor stricăciunii,

Bucură-te, că veselești inimile credincioșilor,

Bucură-te, ceea ce speli întinarea sufletului,

Bucură-te, ceea ce ne ești caldă adăpostire,

Bucură-te, a vrăjmașului pustiire,

Bucură-te, împreună luptătoare a lui Hristos,

Bucură-te, grabnică ocrotitoare a celor ce strigă :

Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul al 12-lea

Mulțumim ție, Maică, ce izvorăște pace ca o apă vie cu adevărat, căci precum cascadele spulberă nămolul apei, la fel îi curățești de patimile urii și a dușmăniei pe cei ce cântă : Aliluia !

Icosul al 12-lea

Cântându-ți în suferințele noastre, te binecuvântăm, Maică, mireasă a Mântuitorului, Cuvioasă: ci ca ceea ce prin viață curată te-ai apropiat de Hristos, împreună cu Acesta ajută-i să se sălășluiască pe cei ce cu sete neostoită strigă ție:

Bucură-te, aleasă sfântă a lui Hristos,

Bucură-te, mir neprețuit al faptelor bune,

Bucură-te, părtașă a luminii necreate,

Bucură-te, comoară a creștinătății,

Bucură-te, cunună de flori a nevoitoarelor,

Bucură-te, lauda monahiilor cu inimă neîmpărțită,

Bucură-te, risipire a gândurilor dușmănoase,

Bucură-te, belșug al bunei înțelegeri,

Bucură-te, că prin tine mă salvez de răutate,

Bucură-te, că dumnezeieștii iubiri mă faci părtaș,

Bucură-te, vindecarea sufletului meu,

Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul al 13-lea

O, cea aleasă între fecioare și dulce strălucire a cuvioaselor, Sfântă Cuvioasă Irina, slujitoare a Cuvântului, darul cuvintelor noastre primește-l drept tămâie înțelegătoare și din patima urii trage-ne pe cei ce strigăm: Aliluia ! (de trei ori)

Icosul 1:

Înger din cer a fost trimis într-ajutorul tău, Irina, să-ți arate pe cele nevăzute, și împreună cu descoperirea celor ascunse, și ascunsa ta luminare să se facă tuturor cunoscută, prin care îi luminezi pe cei ce strigă:

Bucură-te, cea prin care Hristos s-a slăvit,

Bucură-te, cea prin care vrăjmașul s-a rănit,

Bucură-te, chipul curăției de Dumnezeu zugrăvit,

Bucură-te, stejarul bărbăției cel neclintit,

Bucură-te, înălțime slăvită a virtuților cerești,

Bucură-te, adâncime lăudată a darurilor duhovnicești,

Bucură-te, că slava cuvioșilor în tine o ai arătat,

Bucură-te, că și neasemuita curăție feciorelnică ai câștigat,

Bucură-te, cămara bunelor deprinderi,

Bucură-te, valul ușor al suferințelor aproapelui,

Bucură-te, cea prin care iubirea strălucește,

Bucură-te, cea prin care înșelăciunea se veștejește,

Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii!

Condacul 1:

Ca pe o pârgă a Cuvioaselor și fecioarelor, fântână revărsând minuni cu adevărat, te prăznuim Irina, Cuvioasa Maică. Ci ca ceea ce ești mlădița Duhului păcii, în legătura păcii păzește pe cei ce strigă ție:

Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii!

si se face otpustul.

Alcatuire a lui Gherasim Micraghiananitul – Sf Munte Athos

Alte acatiste :

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/category/acatiste/

*

Cititi si :

Atentie mare sa nu va pacaleasca stilistii !

Sa nu cadeti cumva in ratacirea stilistilor care umbla disperati acum dupa noi adepti ai sectei lor !!!  Mai multe amanunte mai jos :

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2016/12/17/atentie-mare-sa-nu-cadeti-in-ratacirea-stilista/

IMPORTANT DE STIUT :

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2018/04/30/din-ciclul-istoria-se-repeta-asemanari-izbitoare-acelasi-duh-de-apostazie-congresul-talharesc-de-la-constantinopol-din-1923-versus-sinodul-talharesc-din-creta-2016-cine-a-fost-patriar/

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2017/01/12/important-de-stiut-hotarirea-sfintului-sinod-de-la-20-noiembrie-1583-catre-toti-crestinii-adevarati-madulare-ale-sfintei-catholice-universale-si-apostolesti-biserici-de-rasarit-a-lui-hristos-di/

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2017/01/07/7-ianuarie-craciunul-pe-stil-vechi-sau-sf-ioan-pe-stil-nou-cum-e-mai-corect/

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2017/01/23/cine-trebuie-sa-faca-pogoraminte-la-pacate-oamenii-sau-dumnezeu-sau-unde-duc-pogoramintele-oamen

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2017/06/12/furi-si-vanzatori-de-cele-sfinte-apostatii-au-taiat-anul-acesta-2-saptamani-din-postul-sf-apostoli-petru-si-pavel-intrand-astfel-sub-anatemele-sf-parinti/

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2018/01/27/important-pentru-cei-care-posteaza-pe-net-tot-felul-de-aberatii-despre-cine-este-schismatic-se-pot-numi-schismatici-cei-care-se-delimiteza-de-patriarhiile-care-au-apostaziat-sau-ce-inseamna/

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/category/inselari/

Advertisements