Image result for Paraclisul Icoanei Maicii Domnului de la Poceaev

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie ! (de trei ori)

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătaţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Ca a Ta este împărătia , puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Miluieste-ne pre noi Doamne, miluieste-ne pre noi, ca nepricepandu-ne de niciun raspuns, aceasta  rugaciune aducem tie, ca unui Stapan, pacatosii robii tai, miluieste-ne pe noi.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Doamne , miluieste-ne pe noi ca intru tine am nadajduit; nu te mania foarte, nici pomeni faradelegile noastre, ci cauta si acum ca un Milostiv si ne izbaveste pre noi de vrajmasii nostri, ca Tu esti Dumnezeul nostru , si noi suntem norodul tau, toti lucrul mainilor tale, si Numele Tau chemam.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Poarta milostivirii deschide-o noua, binecuvantata de Dumnezeu Nascatoare Fecioara, ca sa nu pierim cei ce nadajduim intru tine, ci sa ne izbavim prin tine din nevoi, ca tu esti Mantuirea neamului Crestinesc.

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm si să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeu nostru.( cu trei inchinaciuni)

Crezul

Cred intru Unul Dumnezeu, Tatal Atottiitorul,
Facatorul cerului si al pamantului, vazutelor tuturor si nevazutelor.
Si intru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Nascut, Carele din Tatal S-a nascut mai inainte de toti vecii.
Lumina din Lumina,
Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut, iara nu facut;
Cel de o fiinta cu Tatal, prin Carele toate s-au facut;
Carele pentru noi oamenii si pentru a noastra mantuire
S-a pogorat din ceruri si S-a intrupat de la Duhul Sfant si din Maria Fecioara,
Si S-a facut om;
Si S-a rastignit pentru noi in zilele lui Pontiu Pilat si a patimit si S-a ingropat;
Si a inviat a treia zi, dupa Scripturi;
Si S-a inaltat la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui;
Si iarasi va sa vina cu slava, sa judece viii si mortii,
A caruia imparatie nu va avea sfarsit.
Si intru Duhul Sfant, Domnul de viata Facatorul,
Carele de la Tatal purcede, Cela ce impreuna cu Tatal si cu Fiul este inchinat si slavit,
Carele a grait prin prooroci.
Intru Una, Sfanta, Soborniceasca si Apostoleasca Biserica;
Marturisesc Un Botez, spre iertarea pacatelor;
Astept invierea mortilor;
Si viata veacului ce va sa vie.
Amin!

Si:

Vrednic este cu adevarat, sa te fericim pe tine, Nascatoare de Dumnezeu, cea pururi fericita si prea nevinovata si Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce esti mai cinstita decat heruvimii, si mai slavita fara de asemanare decat serafimii,
care fara stricaciune pe Dumnezeu-Cuvantul ai nascut, pe tine, cea cu adevarat
Nascatoare de Dumnezeu te marim.

Doamne miluieste ( de 3 ori )

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu Duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile-de-tot; atunci vor pune pe altarul tău viţei.

Troparul

Apărătoare Doamnă, a popoarelor creştine şi a ţării noastre de toţi ştiutăizbăvitoare, cântări de laudă îţi aducem noi, credincioşii, adunaţi pe sfântul tău munte, iar tu, ca ceea ce ai negrăită milă, o, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, sănu lepezi rugăciunile noastre înălţate înaintea chipului tău celui făcător de minuni,ca întru umilinţa inimii să te lăudăm: Bucură-Te, lauda Poceavului, nădejdea şi mângâierea a toată lumea!

Cântarea I
Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui ,,Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel fugăritul şi mergătorul pedestru l-a izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu”.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu ce cununi de cântări vom împodobi a Ta prea slăvită icoană, solitoarea mântuirii în primejdii sau cu ce gând vom cuteza a ne înălţa întru lumina laudelor îngereşti spre a-ţi culege raze de cântări ? Căzând cu umilinţă la pământ, îndrăznim a-Ţi aduce spice de mulţumiri ca acestea: Bucură-Te, Spicul din Care am cules toţi Rodul mântuirii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Nu înceta a mijloci pentru noi mare milă, căci timpul este înaintat şi noi ţinuţi de legăturile păcatelor; cu rugăciunea Ta sfarmă lanţurile patimilor noastre, ca să alergăm spre limanul cel dorit al pocăinţei.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cu multă dragoste credincioşii din toate părţile pământului aduc Ţie mulţumiri prisositoare pentru mijlocirile Tale, iar noi cu credinţă cerem să ne dăruieşti mila cea bogată a Stăpânului.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Pe Cel fără de ani L-ai adus sub negura anilor, ca să cheme întru lumina neapusă pe toţi cei ce Te cinstesc pe Tine.

Cântarea a III-a

,, Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel Ce n-ai lăsat sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu profetul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii Tale, iubitorule de oameni.”

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fratele Anei s-a vindecat prin rugăciunea Ta de cumplita boala de ochi, iar eu, cel ce am orbit la ochiii sufletului din pricina multor păcate, cer de la tine lumina pocăinţei.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De lanţurile păcatelor fiind ţinut, chem ajutorul Tău Fecioară, ca să Te înduri de neputinţa mea şi să îmi dai cele de trebuinţă mântuirii sufletului.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Râurile minunilor Tale niciând să sece Preacurată, căci cu adevărat nu lepezi gândurile celor ce se mărturisesc Ţie cu umilinţă şi aşteaptă revărsarea milei Domnului.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Născut-ai pe Cel mai presus de ceruri, pe Cel pe Care îngerii nu încetează a-L slăvi în minunate cântări .

Apoi aceste stihiri:
Fiind Tu solitoare tare mântuirii robilor Tăi, adu-Ţi aminte de cei ce cu dragoste aleargă la a Ta mijlocire, nădăjduind spre iertarea păcatelor şi împăcare cu Stăpânul Hristos.

Maica Luminii, inima mea cea întunecată de păcat o lumineayă şi arată gândurilor mele cărările pocăinţei .

Sedealna

Cu flori de cântări să O lăudăm pe Cununa vieţii noastre, pe Singura Născătoare a Cuvântului şi Ceea Ce răsare tuturor rayele milostivirii .

Cântarea a IV-a
,, Nepăzind poruncile Tale Stăpâne, cu mintea mea intrând în patimile desfătărilor, am fost golit de har şi pentru răni zac gol; ci mă rog Ţie, Mântuitorule, mântuieşte-mă !”.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi pururea ai apărat poporul Tău cu acoperământul rugăciunilor Tale, de care nu ne lipsi nici pe noi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Razele darurilor Tale să ne strălucească şi nouă, celor ce suntem cuprinşi de întunericul necazurilor celor de multe feluri.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Îmblânzeşte pornirile patimilor noastre şi ridică mintea noastră la lumina cunoştinţei de Dumnezeu, prin a Ta grabnică mijlocire către Stăpânul.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Prin valurile ispitelor înotând eu, chem adâncul milostivirii Tale celei negrăite, Comoara a bunelor noastre doriri.

Cântarea a V-a

,,Căutând cu ochiul Tău cel neadormit , milostiveşte-Te spre mine, cel cuprins de dormitarea trândăviei, şi care slujesc somnului desfătărilor în patul patimilor; Cel Ce ţi-ai plecat capul pe Cruce şi Te-ai trezit de bunăvoie, micşorând Hristoase, noaptea păcatului, Cel Ce eşti lumina dreptăţii”.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dat-ai lumii icoana Ta cea de multe minuni izvorâtoare spre întoarcerea la credinţă a celor pierduţi şi spre mântuirea multor suflete ce zăceau în robia păcatelor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu săgeţile rugăciunii Tale alungă de la faţa noastră pe toţi vrăjmaşii nevăzuţi şi primeşte de la nevrednicii tăi robi cununa cântărilor de laudă.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Fulgerul rugăciunii Tale să brăzdeze cerul sufletelor noastre, risipind întunericul neştiinţei celei ce ne ţine departe de Soarele dreptăţii.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Pe Cruce văzând răstignit pe Viaţa lumii, Te-ai rănit de sabia întristării, aşteptând să răsară din mormânt Bucuria lumii .

Cântarea a VI-a

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Monahul căruia i se tăiase capul l-a pus înaintea icoanei tale, uimind pe toţi de purtarea Ta de grijă, a Celei Ce ai primit jertfa lui mucenicească.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din mâinile celor nelegiuiţi ai luat icoana ta, dăruindu-o pentru totdeauna mănăstirii Poceaev, întru care monahii şi îngerii Îţi aduc laolaltă cântări de laudă.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Pe mulţi bolnavi ai vindecat şi ai făcut să înflorească nădejdea însufletele cele bântuite de întristare .

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Cu acoperământul rugăciunilor Tale păzeşte-ne pe noi de viforul cel greu de răbdat al ispitelor şi ne povăţuieşte că vieţuirea cea smerită.

Apoi aceste stihiri:
Fii nouă mijlocitoare în ceasul necazurilor noastre şi deasupra valurilor grijilor ne ridică, Preacurată, Ceea Ce ai născut lumii întru feciorie pe Adâncul Cel Nemăsurat al păcii.
Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul
O. Preaslăvită Maică a lui Hristos Dumnezeu, căreia ţi s-au încredinţat ca fii toate neamurile creştine, nu ne pricepem noi, păcătoşii, să-ţi aducem laude cu vrednicie,dar fiind biruiţi de dragostea cea către tine şi ridicând ochii noştri la chipul tău cel făcător de minuni, te rugăm: nu ne lăsa pe noi, fiii tăi cei aflaţi în lupte şi în nevoi,care credem fierbinte în ajutorul tău şi Îi cântăm Fiului tău: Aliluia!

Prochimenul :

Evanghelia

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule…

Slavă… glas 2:

Pentru rugăciunile Apostolilor Tăi, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum…

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stihira
Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.
Oglinda fecioriei, lauda monahilor, scutul de mântuire al orbilor, dă-ne nouă a ajunge la limanul mântuirii în corabia rugăciunilor Tale.

Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim, ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne miluieste pe noi.
Doamne, miluieste (de 12 ori).

Cântarea a VII-a

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri ! ”.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe copilul cel mort l-ai înviat, milostivindu-te de lacrimile celor de aproape, iar acum sufletele noastre omorâte de păcat le înviază Curată, ridicându-le din căderea cea de mult timp.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe cel paraliyat l-ai ridicat l-ai ridicat, încă redându-i şi vederea, spre bucuria celor ce slăvesc minunile Tale neîncetat.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Pe bărbatul cel mort care urma să fie îngropat l-ai înviat, ca să sprijine familia îndurerată, iar, noi, rămândând uimiţi de minunile Tale, mai cu nădejde cerem Ţie mila Ta cea bogată .

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Uşa mântuirii deschide-mi mie, Ceea Ce prin naşterea Ta ai făcut să se închidă porţile cele de durere.

Cântarea a VIII-a
,, Văzându-Te soarele întins pe Cruce, şi-a strând razele şi tot pământul s-a clătinat cu cutremur, Împărate al tuturor, văzându-Te de voie pătimind, Cel Ce eşti din fire nepătimitor. Pentru aceasta, Te rog Hristoase: Tămăduieşte ca un doctor patimile sufletului meu !”.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Munte înalt pe Tine Te cunoaştem, Ceea Ce ai înălţat pe cei căzuţi în groapa deznădăjduirii şi i-ai îndreptat către viaţa cea mai bună .

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Scoate din nevoi pe cei ce aleargă la Tine şi norul ispitelor îl spulberă cu fulgerul cel grabnic al purtării Tale de grijă.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Liniştea celor tulburaţi de ispite, Lumina monahilor, Cercetarea celor bolnavi, nu trece cu vederea rugăciunile robilor Tăi celor necăjiţi.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Cu scutul rugăciunii Tale păzeşte de săgeţile celui viclean pe cei ce Te cinstesc pe Tine şi se întrarmează cu porunca dragostei faţă de toţi oamenii.

Cântarea a IX-a
Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Când voi sta la judecată înaintea Stăpânului Hristos, să fii mie Apărătoare, izgonind pe vrăjmaşii care caută să mă tragă în adâncul cel mai de jos al întunericului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Morţii iarăşi au fost întorşi la viaţă, bolnavii s-au vindecat, cei neputincioşi au primit întărire, cei deznădăjduiţi au luat paharul bucuriei, iar noi toţi luăm întărire duhovnicească, ştiindu-Te ocrotitoare a noastră în toată vremea.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Veseleşte-Te, Preacurată, Ceea Ce prin naşterea Ta ai făcut să înceteze moartea cea veşnică şi bucurie ai adus în sufletele biruite de întristare.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Cărarea poruncilor Domnului mie îmi arată, Ceea Ce Te-ai arătat cale de mântuire multor sufletele rătăcite prin pustia patimilor.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea Ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Bucură-Te, izvor nesecat de rugăciune, bucuria iubitorilor de înţelepciune, ridicarea celor din groapa păcatului, lumina călătorilor, bucuria îngerilor şi oamenilor mângâiere .
Umbreşte-mă pe mine cu razele rugăciunii Tale, Ceea Ce ai născut pe Soarele dreptăţii, Cel Ce răsare tuturor lumina mântuirii.
Cu psalmi şi cu cântări înconjurăm icoana Ta cea de minuni izvorâtoare, nădăjduim să luăm plinirea cererilor spre mântuire.
Din lanţurile bolilor ne slobozeşte pe noi, Ceea Ce ai născut pe Cel ce a ridicat din neputinţă multe suflete, dăruindu-le şi darul mântuirii.
Casă a Înţelepciunii, cu pietrele rugăciunii Tale întăreşte şi turnul inimii mele spre a aduce Ţie laude prisositoare.
Prin uşa morţii ai trecut, dar cu trupul ai fost ridicată la cer de Fiul tău; deci, trece-ne şi pe noi din moartea păcatului la viaţa cea încununată de faptele mântuirii.
Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule…Preasfanta Treime…Tatal nostru…

Primit-ai prin Arhanghel vestea slobozirii lumii din întunericul osândirii, iar noi, cei ce aducem Ţie cereri şi rugăciuni cu umilinţă, aşteptăm vestea cea bună a mântuirii.

Icoana Ta este mare mângâiere lumii şi pavăză tare credincioşilor, căci nu treci cu vederea glasurile cele smerite de rugăciune ale robilor Tăi.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.
Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.

Alte acatiste si paraclise :

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/category/paraclise/

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/category/acatiste/

*

Cititi si :

Atentie mare sa nu va pacaleasca stilistii !

Sa nu cadeti cumva in ratacirea stilistilor care umbla disperati acum dupa noi adepti ai sectei lor !!!  Mai multe amanunte mai jos :

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2016/12/17/atentie-mare-sa-nu-cadeti-in-ratacirea-stilista/

IMPORTANT DE STIUT :

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2018/04/30/din-ciclul-istoria-se-repeta-asemanari-izbitoare-acelasi-duh-de-apostazie-congresul-talharesc-de-la-constantinopol-din-1923-versus-sinodul-talharesc-din-creta-2016-cine-a-fost-patriar/

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2017/01/12/important-de-stiut-hotarirea-sfintului-sinod-de-la-20-noiembrie-1583-catre-toti-crestinii-adevarati-madulare-ale-sfintei-catholice-universale-si-apostolesti-biserici-de-rasarit-a-lui-hristos-di/

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2017/01/07/7-ianuarie-craciunul-pe-stil-vechi-sau-sf-ioan-pe-stil-nou-cum-e-mai-corect/

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2017/01/23/cine-trebuie-sa-faca-pogoraminte-la-pacate-oamenii-sau-dumnezeu-sau-unde-duc-pogoramintele-oamen

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2017/06/12/furi-si-vanzatori-de-cele-sfinte-apostatii-au-taiat-anul-acesta-2-saptamani-din-postul-sf-apostoli-petru-si-pavel-intrand-astfel-sub-anatemele-sf-parinti/

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2018/01/27/important-pentru-cei-care-posteaza-pe-net-tot-felul-de-aberatii-despre-cine-este-schismatic-se-pot-numi-schismatici-cei-care-se-delimiteza-de-patriarhiile-care-au-apostaziat-sau-ce-inseamna/

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/category/inselari/

Advertisements