Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim din cei 70 (67)

sf 1

Sfantul Apostol Aristarh, pe care il pomenesc Faptele Apostolilor si epistolele Sfantului Pavel catre Coloseni si catre Filimon, a fost episcop in Apamia Siriei. Sfantul Pud, de asemenea este pomenit de Sfantul Apostol Pavel in epistola a doua catre Timotei, unde zice: “Inchina-se tie si Pud”. El a fost barbat drept si credincios intre boierii Romei, primind in casa sa pe Sfintii Apostoli Petru si Pavel, precum si adunarea celorlalti credinciosi. Acea casa s-a prefacut dupa aceasta in biserica si se numea “pastoreasca”, in care se zice ca si Sfantul Petru lucra cele sfinte.

Pe Sfantul Trofim la fel il pomenesc Faptele Apostolilor, cum si Sfantul Pavel spune in aceeasi scrisoare catre Timotei, zicand: “Pe Trofim l-am lasat bolnav in Milet”. Sfantul Trofim impreuna cu Pud si cu Aristarh au urmat in toate prigonirile Sfantului Pavel; iar la sfarsit, adica la taierea lui Pavel de catre Nero in Roma, au fost taiati si acesti trei Apostoli ai Domnului, Aristarh, Pud si Trofim, impreuna cu Sfantul Pavel.

Sfintele Mucenițe Anastasia și Vasilisa din Roma (68)

Aceste sfinte erau din marea cetate Roma, de bun neam şi bogate, muceniţe fiind ale Sfinţilor Apostoli. După sfîrşitul cărora, adunînd noaptea sfintele lor moaşte, şi îngropîndu-le, au fost pîrîte la Nero împăratul, care le-a pus întîi la închisoare. Apoi, fiind scoase şi spunînd ele că rămîn întru mărturisirea lui Hristos, au fost spînzurate şi li s-au tăiat sînii şi mîinile şi picioarele şi limbile şi la sfîrşit li s-au tăiat şi capetele de sabie.

Sfântul Mucenic Sava Gotul de la Buzău (372)

Sfântul mucenic Sava, numit şi Gotul sau Romanul, se născu în veacul al IV-lea într-un sat liniştit de pe valea Buzăului, din părinţi creştini cu viaţă aleasă de la care deprinse vieţuirea în evlavie şi smerenie.

Mişcat încă din copilărie de adâncă dragoste de Dumnezeu si de Biserică, sfântul Sava sluji în biserica satului drept cântăreţ, pătrunzând în adâncimea frumuseţii slujbelor liniştite din biserica mică de lemn şi urmând cu smerenie poveţele şi viaţa piduitoare a părintelui său duhovnicesc care slujea aici pe numele său Sansala.

După o vreme însă, Dumnezeu socoti că a venit vremea ca cele crescute în inima tânărului Sava să îşi arate roadele cele bogate, astfel că în anii 370-372 se porni cumplită prigoană împotriva creştinilor, mulţi fiind prinşi, bătuţi, înecaţi sau arşi de vii.

În primăvara anului 372, în a treia zi de Paşti, noaptea, ostaşii îl prinseră pe părintele Sansala şi pe ucenicul său, sfântul Sava, făcându-le răni pe trup, pentru a-i îndupleca să se închine idolilor. Sfântul Sava, înfruntându-i cu bărbăţie, a fost condamnat la moarte prin înecare. Ostaşii, legându-i un lemn greu de gât, l-au aruncat în apele râului Buzău, punând însă pe grumajii săi în loc de lemn, cunună nepieritoare de slavă. Din apele râului, creştinii îi luară trupul său şi al părintelui său şi le îngropară cu toată evlavia.

Curând, în anii 373-374, sfântul ierarh Vasile cel Mare cerându-i rudeniei sale care era pe atunci dregător al Sciţiei Mici, moaşte de sfinţi, acesta din urmă îi trimise moaştele sfântului Sava pe care marele ierarh le primi cu adâncă cinstire numindu-l pe sfântul Sava „atlet al lui Hristos”.

Astfel rândui Dumnezeu încă dintru început ca bineplăcutul Său rob, vlăstar al neamului nostru românesc, să fie cinstit şi să săvârşească mulţime de minuni peste veacuri, până la noi.

Sfântul Mucenic Suhie și prietenii săi: Andrei, Anastasie, Talaleu, Teodorit, Ivhirion, Iordan, Condrat, Luchian, Mimnenos, Neranghios, Polieuct, Iacov, Foca, Domențian, Victor, Zosima (100-130) (Georgia)

Rugăciunea de vineri

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sânt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe.

Mă rog însă Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învredniceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi pentru credinţa, speranţa şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întăreşte-mă, o, Doamne ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă, şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta ca să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta, şi mai vârtos, cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios şi pocăit, şi ţi s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, şi cu bună întoarcere şi căinţă mă aşează împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti.

Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa: Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul, a mântuit lumea!

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului. Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului.

Bucură-te, cheie împărătească, ce ai deschis uşa raiului.

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!

Si fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă. De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc, că neputincios sânt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneţ; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum, şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

***

Atentie mare sa nu va pacaleasca stilistii !

Sa nu cadeti cumva in ratacirea stilistilor care umbla disperati acum dupa noi adepti ai sectei lor !!!  Mai multe amanunte mai jos :

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2016/12/17/atentie-mare-sa-nu-cadeti-in-ratacirea-stilista/

IMPORTANT DE STIUT :

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2017/01/12/important-de-stiut-hotarirea-sfintului-sinod-de-la-20-noiembrie-1583-catre-toti-crestinii-adevarati-madulare-ale-sfintei-catholice-universale-si-apostolesti-biserici-de-rasarit-a-lui-hristos-di/

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2017/01/07/7-ianuarie-craciunul-pe-stil-vechi-sau-sf-ioan-pe-stil-nou-cum-e-mai-corect/

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2017/01/23/cine-trebuie-sa-faca-pogoraminte-la-pacate-oamenii-sau-dumnezeu-sau-unde-duc-pogoramintele-oamen

Advertisements