Image result for sf sava cel sfintit

ÎNTRU SLAVA SFINTEI CELEI DEOFIINŢĂ ŞI DE VIAŢĂ FĂCĂTOAREI ŞI NEDESPĂRTITEI TREIMI, A TATĂLUI, A FIULUI ŞI A SFÂNTULUI DUH.

S-A TRADUS ACEASTĂ CARTE CE SE NUMEŞTE TIPICUL. TĂLMĂCITĂ DUPĂ CARTEA ELINO-SLAVONEASCĂ ŞI S-A DAT SPRE TIPĂRIRE ACUM PENTRU PRIMA DATĂ. 

Intru întâia Domnie a Luminatului nostru Domn Scarlat Alexandru Calimachi Vodă .

Cu binecuvântarea şi toată cheltuiala Preasfintitului Arhiepiscop şi Mitropolit a toată Moldova , vrednicul de pomenire Veniamim.

În anul al patrulea al arhipăstoririi sale, după a doua chemare şi suire la scaunul Sfintei Mitropolii. S-a tipărit în tipografia Sfintei Mitropolii din Iaşi, în anul după Hristos, 1816.

Stihuri asupra peceţii Preaînălţatului şi Binecredinciosului nostru Domn Scarlat Alexandru Calimachi Vodă:

 

Bourul ce  pe pecete s-a însemnat,

Domnului Scarlat Calimachi s-a încredinţat

Sabia şi buzduganul ce deasupra se iveşte,

Domnul Ţării Moldovei îl adevereşte.

Păzească-l Dumnezeu cu a sa putere,

Pe scaunul acestei ţări fără de cădere.”

*

DIN ÎNVĂTĂTURILE SFINTILOR APOSTOLI ŞI ALE SFINŢILOR PĂRINŢI DESPRE SFÂNTA ŞI MAREA PERIOADĂ A POSTULUI MARE FATĂ DE CARE ESTE DATOR TOT CREŞTINUL CU VREDNICIE SĂ O PĂZEASCĂ

Întru Sfânta şi Marea Patruzecime în ziua dintâi a primei săptămâni, adică luni, nicidecum nu trebuie să uităm. De asemeni şi marti. Iar miercuri, după săvârşirea Sfintei Liturghii celei mai înainte Sfinţite, se pune masă şi mâncăm pâine caldă şi din seminţele celei de mâncare caldă şi se dă şi apă caldă cu miere.

Iară cei ce nu pot să păzească primele două zile din post mănâncă pâine şi beau apă, după Vecernia de marţi. La fel vor face şi cei bătrâni. Iar sâmbetele şi duminicele se dezleagă numai la untdelemn şi la vin, iară în celelalte săptămâni de post până seara se posteşte în primele cinci zile şi mâncăm numai mâncare uscată, în afară de zilele de sîmbătă şi duminică, iar peşte în Sfântul şi Marele Post să nu îndrăznim a mânca afară de Praznicul Bunei Vestiri a Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu şi de Duminica Floriilor.

Iar în Vinerea primei săptămâni şi în Miercurea Marelui Canon a săptămânii a cincea şi în Joia cea Mare deşi unele Tipice poruncesc să se dezlege la vin şi la untdelemn, totuşi nu se dezleagă pentru cinstea zilelor.

Iar Înaintea Prăznuirii Bunei Vestiri şi în seara dinaintea Acatistului Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu dezlegăm la untdelemn şi vin. Iar dacă vreun monah va mânca peşte stricând Postul cel Mare, înafară de Praznicul Bunei Vestiri şi de Duminica Floriilor, unul ca acesta să nu se împărtăşească cu Sfintele Taine la Sfintele Paşti. Iară la o anumită vreme să se pocăiască şi metanii să facă câte trei sute.

Sursa: Tipicul cel mare al Sfantului Sava cel Sfintit

Advertisements