Actul unirii de la Ferrera- Florenta, cu semnăturile clericilor (în stânga) și semnătura împăratului bizantin (dreapta)- .sursa : wikipedia

Despre moartea theologului Papei care  găsit de cuviintă să proclame în chip solemn că „Biserica Romei nu încuviințează existența a două principii sau cauze în Treime, ci numai o cauză şi un principiu, afurisind pe toți cei ce cred dimpotrivă.” si a cugetat mincinos despre cele Sapte Sfinte Sinoade, preotul rus Simeon din Suzdal consemnează o întâmplare neobişnuită, care nu e pomenită de nici unul dintre ceilalți scriitori.

Părintele Simeon scrie că unul dintre theologii papistaşi, pe nume Ioan , probabil Ioan de Montenero**,  a început să-l defaime aprig pe sfântul mitropolit. Însă Marcu nu a răspuns nimic. Apoi, rămânând singuri, pe când ieşeau din palatul Papei, Sf Marcu i-a spus lui Ioan:

Du-te şi te pregăteşte, că de acum nu vei mai cugeta în chip mincinos despre cele Şapte Sinoade ale sfinților Părinți.

După ce a rostit aceste cuvinte Marcu s-a întors la locuința sa. Theologul papistaş Ioan s-a dus în odaia sa unde îndată a murit.

* Era însă o proclamare superficială, căci ocolea cu deadinsul să desluşească deplin ce anume vrea să spună. Ioan nu refuzase niciodată să recunoască pe Fiul drept cauză a Duhului Sfânt, ci spusese că deşi Tatăl este cauza primă a Duhului, Fiul ia (lamb£nei) putere de la Tatăl spre a da la iveală (prob£lein, a pune înainte, a proiecta) Duhul, nu din Sine, ci din Tatăl. Cuvintele lui Ioan aveau să aibă un mare răsunet.

Împăratul, nemulțumit de faptul că discuțiile făcuseră mult prea puțin pentru ca lucrurile să înainteze, într-o adunare aparte cu episcopii a găsit de cuviință să înfățişeze o expunere scrisă de Ioan de Montenero, în care se recunoştea că Tatăl este singura cauză a Fiului şi Duhului Sfânt. Dar Episcopii nu erau încredințați, dându-şi seama de dublul înțeles din cuvintele lui Ioan de Montenero. Ei doreau ca unirea să se clădească pe un temei mai puternic.

**  Symeon de Suzdal, „Les Russes au Concile de Ferrare-Florence,” op. cit., p. 201; Vasilide, p. 115, n. 5. Cei trei principali vorbitori împotriva Ortodoxiei şi a Sf. Marcu au fost provincialul dominican Ioan de Montenero, theologul spaniol Juan de Torquemada şi theologul dominican Ioan de Ragusa. 

sursa: VIAȚA ŞI NEVOINłELE CELUI ÎNTRE SFINłI PĂRINTELUI NOSTRU MARCU EVGHENICUL Mitropolitul Efesului – Traducere de Constantin Făgețan

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2017/01/28/daca-pana-si-animalele-s-au-opus-unirii-cu-papistasii-cu-atat-mai-mult-trebuie-sa-ne-opunem-noi-oamenii-care-suntem-fii-lui-dumnezeu-o-consemnare-din-vremea-imparatului-ioan-al-vii-lea-vrednica-d/

Advertisements