Tropar, gl.4

Cu unirea dragostei pe Apostolii Tăi I-ai unit, şi pe noi, credincioşii Tăi robi cu aceasta ne leagă strâns de Tine, ca să împlinim poruncile Tale şi să ne iubim unul pe altul fără făţărnicie, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule Iubitorule de oameni. Amin.

Condac, gl. 5

Cu focul dragostei aprinde inimile noastre către Tine, Hristoase Doamne, ca, fiind de ea aprinşi, să Te iubim pe Tine din toată inima, din tot cugetul şi din tot sufletul, şi cu toată puterea noastră, precum şi pe aproapele meu ca pe mine însumi, şi poruncile Tale păzindu-le, să te slăvim pe Tine, Dătătorul a tot binele. Amin.

Advertisements