Related image

O, Preacuvioşilor Părinţi! Vă rugăm noi nevrednicii, ca prin mijlocirea voastră să cereţi de la Milostivul Dumnezeu, sănătate sufletului şi trupului, viaţă liniştită şi bine-plăcută lui Dumnezeu, răspuns bun la înfricoşata Judecată a lui Hristos. Stingeţi, prin rugăciunile voastre, săgeţile cele aprinse ale diavolului ce sunt pornite asupra robilor lui Dumnezeu (prenumele); să nu se atingă de noi toată răutatea păcatului şi, în bună cucernicie, să ne sfârşim viaţa noastră pământească şi să ne învrednicim împărăţiei Cereşti ca împreună cu voi Să-L slăvim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh. Amin.

Advertisements