Image result for άγγελοι ομίχλη αρχάγγελοι

 

Sfinţilor Arhangheli, miluiţi-ne pe noi păcătoşii care cerem ajutorul vostru. Pă-ziţi-ne pe noi, robii lui Dumnezeu (prenumele) de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, dar cel mai mult întăriţi-ne pe noi şi ne păziţi de chinurile morţii şi de ispitele diavolilor şi ne învredniciţi să nu ne ruşinăm când ne vom înfăţişa înaintea Creatorului nostru în ceasul dreptei Lui judecăţi.

O, Preasfinţilor Arhangheli! Nu ne înlăturaţi pe noi păcătoşii, pe cei ce ne rugăm vouă şi vă cerem ajutorul şi apărarea voastră în veacul acesta şi în cel ce va să vină. învredniciţi-ne împreună cu voi să-L slăvim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh. Amin.

Advertisements