Sfantul Paisie de la Neamt (+1794) :

Image result for Sfantul Paisie de la Neamt ( +1794)
“Au ereticii sunt rîmlenii (romano-catolicii) cu al lor papa? Bine stiu cã vei zice cã sunt eretici. Si de vreme ce sunt eretici, precum si cu adevãrat sunt, atunci Sfînta noastrã Bisericã îi afuriseste pe dînsii. Si pe care Sfînta Bisericã îi afuriseste si eu, împreunã cu Biserica, fiul ei fiind, îi afurisesc.”
“Iarã preacuviosul asupra tuturor celor ce veneau de supt stãpînirea papii, sãvîrsea aceastã mare tainã a Botezului, fãrã de nici o împiedicare sau îndoire, ca pre o prea de nevoie la mîntuirea omului”, iar despre uniati: “Ca pentru alte rãtãciri si erezii rîmlenesti, ce nu se cuvine de acum sã-ti mai vorbim ca si cu toate ereziile cele rîmlenesti s-au amestecat si cu ele se unesc si uniatii, precum sufletul de trup. Si cum le va fi lor nãdejde de mîntuire? Nicidecum. Numai pentru Botez îti voi vorbi tie din Scripturi, fãrã de care nu poate avea nimeni nãdejde de mîntuire.”
“Unia este o aschie desprinsã de la Sfînta Bisericã a Rãsãritului si unire cu necredincioasa, ca sã nu-i zic bisericã rîmleneascã. Unia este înselãciunea diavolului, ce-i vâneazã pe cei nesocotiti întru pierzanie. Unia este un lup rãpitor de suflete în piele de oaie. Unia este veninul aducãtor de moarte, în chip de miere, ce pierde sufletele. Unia este mlãdita înainte-mergãtoare a antihristului, ce ademeneste cu mãgulire pe cei mai nestiutori întru pierzanie. Unia este prãpastia iadului pentru cei ce nu au parte de cuget. Unia este Iuda, ce cu lingusitorul sãrut a vîndut Credinta Pravoslavnicã … Unia este ca si rîmlenii eretici. Cum, dar, uniatii nu sunt rîmleni, cînd toate dogmele Credintei Ortodoxe le-au cãlcat în picioare si pe cele rîmlenesti le-au adoptat, zicînd cu nerusinare, precum cã Duhul Sfînt purcede si de la Fiul? Si papei de la Roma, adevãratului eretic … aceluia i se închinã si, în loc de Hristos, pe el de cãpetenia bisericii îl au.”
“Un asemenea jurãmînt, adicã anatema, asupra celor ce se împotrivesc si nu se supun Sobornicestii Biserici, este pusã de patriarhii Rãsãritului soborniceste, nu doar pentru o oarecare vreme, ci pînã la sfîrsitul lumii va rãmîne tare si neclãtitã si nedezlegatã cu darul lui Hristos.” (Cuvinte si scrisori duhovnicesti, vol. II, Chisinãu, 1999, p.49)

Advertisements