Mai putem oare intra la slujbele celor care au apostaziat la sinodul din Creta ? Raspunsul este :

CATEGORIC NU !

Iata mai jos ce spun Sfintii Parinti despre partasia cu ereticii:

Sf VAsile cel Mare_2

Sf. Vasile cel Mare:

 1. De cei care arată că mărturisesc credinţa ortodoxă, dar sunt în unire cu cei care i se împotrivesc, dacă după mustrare nu vor întrerupe această unire, de aceia trebuie nu numai să te desparţi, dar nici fraţi nu se cuvine să-i mai numeşti. (Patrologia Graeca 160:101C)

Atentie mare la acei preoti care spun ca sunt marturisitori, dar nu fac nimic ca sa nu faca partasie cu cei care au apostat in Creta, calcand astfel peste Sf Evanghelie, Sf Canoane, invataturile Sf Parinti, peste toata jertfa de sange a inaintasilor nostri  !

Sunt marturisitori doar asa de fatada, caci in fapta nu sunt deloc ! Sunt exact ca Iuda ! Cu vorba spunea ca este apostol al Lui, dar cu fapta il trada.  Dumnezeu ii va pedepsi rau, pentru ca sunt vicleni si pacalesc oamenii precum diavolul mintind ca inca mai sunt slujitorii lui Hristos, in dreapta credinta.

Deci, in concluzie, cei care i-au pomenit pe cei care au semnat la sinodul talharesc din Creta s-au facut partasi la erezie, la apostazie si au cazut clar din har, prin neascultare de Dumnezeu.

Daca insa se pocaiesc sunt primiti inapoi in biserica, dar nu ca preoti, episcopi, sau patriarhi ci doar ca simpli mireni! Nu mai sunt preoti in fata Domnului niciodata, asa ne spun Sfintele Canoane!

CANONUL 62 Apostolic (APOSTAZIA CLERULUI)

Dacă pentru frica omenească fie a vreunui iudeu, fie a vreunui elin, sau a vreunui eretic, vreun cleric cumva leapădă numele lui Hristos, să se în­depărteze din Biserică (să se dea anatemei); iar dacă leapădă numele de cleric, să se caterisească; dar pocăindu-se să fie primit ca laic.

DACA PENTRU DEFAIMAREA UNUI DREGATOR SAU CONDUCATOR , CANOANELE SPUN CA CEL CARE SLUJESTE SA FIE CATERISIT …DAR PENTRU DEFAIMAREA LUI DUMNEZEU? OARE PUTEM SPUNE CA E MAI MARE DRAGATORUL DECAT DUMNEZEU? NICIDECUM !CA ASTA VOM SPUNE DACA VOM PRIMI SA SLUJEASCA CEI CARE L-AU TRADAT CA IUDA PE DUMNEZEU…SI VA FI VAI DE NOI…IL JIGNIM PE DUMNEZEU…

Biserica Ortodoxa a prevazut chiar pedepse pentru clericii si crestinii care, in loc sa se roage, defaima „…pe conducatori sau dregatori… ; si daca va fi cle­ric – prevede canonul 84 apostolic – sa se cateriseasca, iar de va fi laic, sa se afuriseasca”.

ACESTEA SUNT CANOANELE CE TREBUIESC RESPECTATE , MAI ALES CA ACESTE PACATE SAVARSITE DE CLERICI, SA INTELEGEM CA NU SUNT PACATE PERSONALE…CI ELE HULESC DUHUL SFANT, PE DUMNEZEU INSUSI…SUNT PACATE LA CARE SF PARINTI STRIGAU : ANATEMA, ANATEMA, ANATEMA ! DE 7 ORI

IATA :
Enciclică a Patriarhiei Ecumenice din 1756:

„Chiril, din mila lui Dumnezeu arhiepiscopul Constantinopolului şi patriarh ecumenic: preacinstiţilor clerici, care sunteţi cu noi în Biserica lui Hristos, har şi pace vouă de la Dumnezeu. Noi, pre care ne-a învrednicit Dumnezeu Sfântul, să ne aflăm în faţa acestui tron apostolesc şi patriarhicesc, pentru ca să păzim cu credinţă fierbinte şi evlavie preasfânta Credinţă Ortodoxă, pre care am primit-o de la Sfinţii Apostoli şi de la cele şapte Sfinte Soboare ecumenice, împreună cu dogmele celor şapte Taine ale Sfintei noastre Biserici Apostoleşti şi Soborniceşti de Răsărit, şi acestea să le ţinem curate şi nepătate; după cum de sus şi de la început Biserica lui Dumnezeu Ie-a primit de la Sfinţii Apostoli, neclintite, fără să adauge sau să scoată nici un cuvânt până astăzi şi nici până la sfârşitul veacului acestuia, le păstrează curate ca pre Mireasa Domnului nostru Iisus Hristos; pentru acest pericol, ne-am hotărât să primim a ne supune lui Dumnezeu mai mult şi nu oamenilor.

Mai întâi, ca să păzim apostoleştile şi soborniceştile canoane nemişcate şi neştirbite după cum le-am apucat.

Al doilea, ca luând toate armele Duhului Sfânt, să ne ridicăm cu înfricoşat blestem şi veşnică anatemă împotriva acelora care au îndrăznit să facă pogorământ şi să primească cât suntem în viată şi după moartea noastră până la sfârşit orice adăugare ori scoatere (schimbare).

Deci, cu puterea şi harul Preasfântului Duh Dătătorul-de-viaţă, dispreţuim şi aruncăm cu desăvârşire acea spurcată şi necurată şi hulitoare şi neaprobată, cea nelegiuită alcătuită scrisoare ereticească, şi mergem după sfântul apostol Pavel, carele zice: „Oricine vă va vesti vouă altele afară de cele ce aţi apucat şi afară de cele ce v-am vestit vouă, măcar înger din Cer, sau înşine noi, anatema să fie”, după cum şi la canoanele sfintelor Soboare se zice: „oricare ar adăuga sau ar şterge un cuvânt, acela să fie anatema de şapte ori”.

Şi aşa ne-am hotărât cu tot sfinţitul cler, carele e cu noi şi cu adunarea creştinească, să-i dăm anatemei de trei ori; fie că sunt din rândul clericilor, fie al laicilor (mirenilor), despărţiţi sunt de la Domnul Dumnezeu Atotţiitorul, blestemaţi şi neiertaţi, iar după moarte să nu putrezească. Pietrele şi fierul sa putrezească, dar ei niciodată; să moştenească lepra lui Chiezi şi să se spânzure ca Iuda, să fie suspinând şi tremurând pre pământ ca şi Cain, mânia lui Dumnezeu să cadă pre capetele lor, să fie la un loc cu Iuda şi iudeii cei luptători de Dumnezeu, să crape pământul şi să-i înghită ca pre Datan şi Aviron. îngerul Domnului să-i gonească pre ei cu sabia in toate zilele vieţii lor şi toate blestemele Patriarhilor şi ale Soboarelor să cadă peste dânşii, să fie veşnic sub anatemă şi în focul veşnic. Amin!”

SA NE REAMINTIM SI CANOANELE:

CANONUL 64 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU NECRESTINII ŞI ERETICII)

Dacă vreun cleric sau laic ar intra în sinagogă (adunarea iudeilor sau a ereticilor) spre a se ruga, să se şi caterisească şi să se şi afurisească.

(7, 45, 70, 71 ap.; 11 TruL; 1 Antioh.; 6, 29, 33, 37, 38 Laod.)

CANONUL 68 apostolic (HIROTONIA SĂ NU SE REPETE)

Dacă vreun episcop, sau presbiter, sau diacon, va primi a doua hiro­tonie de la altcineva, să se caterisească şi el, şi cel ce 1-a hirotonit, afară de cazul că ar dovedi că are hirotonia (întâia) de la eretici. Căci cei ce sunt botezaţi sau hirotoniţi de unii ca aceştia nu este cu putinţă să fie nici cred­incioşi, nici clerici.

(46, 47 ap.; 8, 19 sin. I ec; 4 sin. II ec; 5 sin. IU ec; 8, 32 Laod.; 36, 48, 57, 68 Carţag.; 1, 3 Vasile cel Mare)

CANONUL 10 apostolic (OSÂNDIREA COMUNIUNII CU CEI AFURISIŢI).

Dacă cineva s-ar ruga, chiar şi în casă, împreună cu cel afurisit (scos din comuniune), acela să se afurisească.

(11, 12, 32, 45, 48, 65 ap.; 5 sin. 1 ec; 2 Antioh.; 9 Cartag.)

CANONUL 11 apostolic (OSÂNDIREA COMUNIUNII CU CEI CATERISIŢI)

Dacă cineva, cleric fiind, s-ar ruga împreună cu un cleric caterisit, să se caterisească şi el.

(28 ap.; 4 Antioh.; 10 Cartag.)

CANONUL 28 apostolic (OSÂNDIREA CATERISIŢILOR CARE SLUJESC)

Dacă vreun episcop sau presbiter sau diacon caterisit după dreptate, pentru vinovăţii învederate (evidente), ar îndrăzni să se atingă de slujba ca­re i-a fost lui încredinţată oarecând, acela să se taie cu totul de la Biserică.

(5 sin. I ec; 6 sin. II ec; 29 sin. IV ec; 14 Sard.; 4, 12, 15 Antioh.; 29, 65 Cartag.; 88 Vasile cel Mare)

CANONUL 45 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU ERETICII)

Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvârşească ceva ca clerici (să săvârşească cele sfinte), să se caterisească.

(10, 11, 46, 64 ap.; 2, 4 sin. UI ec; 6, 9, 32, 33, 34, 37 Laod.; 9 Tim. Alex.)

CANONUL 46 apostolic (TAINELE ERETICILOR NU SUNT TAINE)

Poruncim să se caterisească episcopul sau presbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. Căci ce fel de împărtăşire (înţelegere) are Hristos cu Vcliar? Sau ce parte are credinciosul cu ne­credinciosul? (II Cor. 6,15).

(47, 68 ap.; 19 sin. I ec; 7 sin. 11 ec; 95 Trui.; 7, 8 Laod.; 1, 47 Vasile cel Mare)

CANONUL 58 apostolic (ÎNDATORIREA CLERULUI DE A CATEHIZA ŞI PREDICA)

Episcopul sau presbiterul arătând nepăsare (neglijând) clerului sau poporului şi neînvăţându-i pe aceştia dreapta credinţă, să se afurisească, iar stăruind în nepăsare şi în lenevie, să se caterisească.

(19 TruL; 11 Sard.; 19 Laod.; 71, 121, 123 Cartag.)

CANONUL 70 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII RELIGIOASE CU IUDEII)

Dacă vreun episcop sau presbiter sau diacon, sau oricare din catalogul (rândul) clericilor ar posti cu iudeii, sau ar prăznui (ar serba, ar ţine) săr­bătorile cu ei, sau ar primi de la ei darurile de sărbătoare, precum azimele sau ceva de acest fel, să se caterisească, iar dacă ar fi laic, să se afurisească.

(7, 64, 71 ap.; 11 TruL; 1 Antioh.; 29, 37, 38 Laod.; 51, 73, 106 Cartag.)

CANONUL 71 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CULTICE CU PĂGÂNII ŞI IUDEII)

Dacă vreun creştin ar duce untdelemn sau ar aprinde lumânări la tem­plul păgânilor sau la sinagoga iudeilor, în sărbătorile lor, să se afurisească.

(7, 64, 70 ap.; 11, 94 Irul.; 7, 24 Ancira; 1 Antioh.; 29, 37, 38, 39 Sard.; 21 Cartag.)

6 Laod.
ERETICII SĂ NU INTRE ÎN BISERICĂ
Nu este îngăduit ereticilor să intre în casa lui Dumnezeu dacă stăruie
în eres.
10, 45, 64 ap.; 2, 4 sin. III ec; 9, 32,33, 34, 37 Laod.; 9 Tim. Alex

PENTRU UN CLERIC CARE, ATENTIE MARE, NU A FOST DAT ANATEMEI, IATA CE SE INTAMPLA:

Clericul caterisit dupa legile canonice este coborat in randul mirenilor si nu mai are putere de a mai face niciun fel de slujba (Cart. 27, 28; Nicolae 8). Cel ce va indrazni sa mai slujeasca acum va fi supus si afurisirii ca un mirean (Ap. 28; Ani. 4): Clericul caterisit definitiv pentru pacate grele, in caz de pocainta ( ATENTIE ! NU APOSTAZIE ! ), nu i se mai poate ridica caterisirea, dar i se poate ingadui sa poarte numai haina clericala (V. ec. 3, 6, 21). Clericul necaterisit, care se roaga cu cel caterisit, se cateriseste si el impreuna cu cel deja caterisit ca si complice in idei si fapte (Apost. 11, 45; Ant. 14). (V.Tovarasia la rau).

In temeiul dispozitiei canonului 28 apostolic, clericul caterisit, dupa dreptate, daca nu se supune pedepsei primite, ci continua a sluji si mai departe, „acela sa se taie cu totul de la Biserica”. Prin urmare, un cleric caterisit nu mai are indreptatirea canonica, capacitatea harica, de a rosti rugaciunii in Biserica.

Potrivit interpretarilor date de canonistii ortodocsi, dispozitia cano­nului 11 apostolic se aplica indeosebi in cazul in care, clericul cate­risit, desconsiderand pedeapsa Bisericii, indrazneste sa savarseasca cele sfinte (canonul 28 apostolic ; 4 Antiohia ; 88 Sf. Vasile cel Mare etc). Dupa talcuirea data in Pidalion, acest canon se refera indeosebi la cle­ricul caterisit care „a indraznit dupa caterisire sa lucreze ceva din ale clirosului, ori si de s-au caterisit adeca, pentru pacate de cliricatul sau, iar dupa caterisire, iarasi cazand intru aceleasi pacate, s-au despartit inca si de adunarea, si de rugaciunea credinciosilor, unul ca acesta zic, sa se cateriseasca, asemenea cu acela”. Asadar, in baza dispozitiei canonu­lui 11 apostolic, clericul ortodox care se roaga impreuna cu clericul ca­terisit – care a continuat sa savarseasca aceleasi pacate pentru care a primit pedeapsa caterisirii – este si el caterisit. Prin pedeapsa caterisirii, clericul ortodox, pierzand dreptul de a exercita puterea bisericeasca in cele trei laturi de manifestare – invatatoreasca, sfintitoare si de condu­cere – (can. 3 Antiohia, 27 Sfantul Vasile cel Mare etc), este trecut in randul laicilor (can. 21 trulan, 3 Sfintul Vasile etc). Ca urmare, clericul caterisit nu se mai poate invrednici de indreptatirea de a participa la rugaciunea euharistica sau de a savarsi vreo taina sau ierurgie a Biseri­cii, in asemenea situatie, clericul caterisit, desi este trecut in randul mire­nilor, se exclude pentru un timp anume din comunitatea bisericeasca a rugaciunii Bisericii, intrucat, a desconsiderat pedeapsa caterisirii, in­draznind sa savarseasca functiuni spirituale. Persistand in pacatul pentru care a fost caterisit (can. 3, 88 al Sfantului Vasile cel Mare), clericul res­pectiv „violeaza baza credintei… Bisericii”. Refertor la clericul orto­dox, care participa la rugaciune alaturi de clericul caterisit, canonul 11 apostolic dispune „sa se cateriseasca si el”.

Potrivit interpretarii lui Balsamon, canonul 11 apostolic interzice clericilor ortodocsi sa se roage cu un cleric care a fost caterisit, si care – dupa caterisire – a indraznit sa savarseasca vreun serviciu divin. Prin asemenea fapta, clericul respectiv devine (excomunicat) din sanul comunitatii. Nefiind insa vorba de o excludere definitiva, de o ANATEMA, reintegrarea unui asemenea cleric in randul mirenilor se face in cazul in care isi marturiseste pacatul si cere clementa Bisericii.

ASA CA …ATENTIE MARE LA INSELARILE DIAVOLULUI !!!!

2.„Se cuvine ascultătorilor cuvântului celor ce sunt învăţaţi cu Scripturile să cerce cu socoteală dreaptă acele care le zic dascălii şi arhiereii; şi câte sunt unite cu Scripturile să le primească, iară câte sunt neunite să le lepede; şi despre aceia care rămân întru învăţăturile străine să se întoarcă dinspre ei”. ( Regulile morale, 72:1 )

O ALTA CURSA..

DACA VOR VENI PREOTI CARE I-AU POMENIT PE ERETICI LA SLUJBELE LOR SI ACUM SE CAIESC SI VOR SA NU II MAI POMENEASCA E UN LUCRU F BUN! ESTE O MARE IZBANDA IN FATA DIAVOLULUI…DAR IMEDIAT, IN SECUNDA DOI, DACA INTRADEVAR S-A ATINS DE EI DUHUL SFANT, CU ADEVARAT INSEAMNA CA AU PRIMIT SI O CONTIINTA …SI RECUNOSC SINGURI CA NU MAI SUNT PREOTI CONFORM CANOANELOR AMINTITE MAI SUS….CI SIMPLI MIREN, SI NU VOR IN NICIUN CHIP SA PACALEASCA LUMEA,SA FIE UNELTE ALE VRAJMASULUI…

ALTFEL, ATENTIE ! E TOT O PACALEALA… FAC TOT LUCRAREA DE INSELARE A DIAVOLULUI !

3.

Sf. Nichifor Mărturisitorul:

Îi anatemizez pe cei care au lepădat predania sfinţilor, alipindu-se de învăţăturile cele pervertite şi aducătoare de moarte, şi care au îndrăznit să semene neghină pe ogorul credinţei ortodoxe, şi pe toţi cei ce-i urmează, ca pe o ocară a Bisericii lui Hristos, mă scârbesc de ei şi îi anatemizez”[11].

Din viaţa Sf. Nichifor Mărturisitorul: „Şi chemând la sine pe mulţi dreptcredincioşi, îi sfătuia, îi ruga şi îi învăţa să nu se unească cu ereticii, să se ferească de aluatul lor şi să fugă de învăţătura lor ca de muşcătură de viperă”.

4.

Sfântul Teodor Studitul

Sf. Teodor Studitul:

Dacă ar da cineva toţi banii lumii şi are părtăşie cu erezia, nu este prieten al lui Dumnezeu, ci vrăjmaş” (Scrisoarea 340: Fiului Taleleu )

Ştiind că este erezie, să fugi de erezie, adică de eretici, încât nici să te împărtăşeşti cu ei, nici să-i pomeneşti la dumnezeiasca liturghie”(Scrisoarea 39: Egumenului Teofil )

Arhiereul aflat de curând în biserică, dar care zice în acelaşi timp că în chip rău s-a făcut sinodul şi că „pierim”. Fiindcă pentru ce, mărturisind, nu fuge de pierzanie, despărţindu-se de erezie, ca să rămână episcop înaintea lui Dumnezeu?”(Scrisoarea 40: Fiului Naucratie)

5.

Sf. Marcu al Efesului:

Fugiţi de ei şi de orice comuniune cu ei, o, fraţilor! Asemenea oameni sunt apostoli mincinoşi, lucrători vicleni, care îşi iau chipul Apostolilor lui Hristos” (Epistolă către toţi creştinii ortodocşi din uscat şi din insule )

Sunt pe deplin încredinţat că cu cât mai mult mă îndepărtez de el[patriarhul uniat – n.n.] şi de cei ce-l urmează, cu atât mai mult mă apropii de Dumnezeu şi de drepţi şi de Sfinţii Părinţi. Îndepărtarea de ei este unirea cu Adevărul şi cu Sfinţii Părinţi şi teologi ai Bisericii” (Testament pe patul de moarte )

Toţi Dascălii Bisericii, toate Soboarele şi toate Dumnezeieştile Scripturi ne îndeamnă să fugim de cei ce cugetă diferit şi să oprim comuniunea cu aceştia” (Mărturisirea Credinţei făcută la Soborul de la Florenţa)

Image result

6.Sf. Iosif Voloţkiy:

Să fie demn pentru tine oricine, afară de cel care învaţă erezia. Dacă va fi eretic, vom stărui să nu primim de la el nici învăţătura, nici împărtăşania, şi nu numai că nu ne vom împărtăşi la el, ci îl vom osândi şi cu toate puterile îl vom da pe faţă, ca să nu devenim părtaşi pieirii lui”.

Image result for Sf. Policarp al Smirnei

7.Sf. Policarp al Smirnei:

Apostolii şi ucenicii lor se păzeau de eretici, încât nici nu voiau să vorbească cu dânşii, căci se sârguiau să înşele adevărul cu cuvintele lor cele meşteşugite şi mincinoase”.

Image result for ioan gura de aur

8. Sf Ioan gura de Aur:

De aceea v-am amintit adesea despre ereticii cei fără de Dumnezeu şi vă rog şi acum: să nu aveţi nici un fel comuniune cu ei – să nu mâncaţi cu ei, să nu beţi, să nu legaţi prietenii, nici relaţii, nici dragoste, nici pace. Căci dacă cineva se învoieşte cu ereticii în acestea, acela se face străin de Biserica Sobornicească” (Cuvânt despre prooroci mincinoşi, dascali mincinoşi,  eretici şi despre semnele sfârşitului veacului acestuia)

Si acestia sunt doar o parte din sfinti care atentioneaza in privinta ereticilor.

Ei au tinut cu sfintenie poruncile din Sf Evanghelie ! Pentru ca insusi Domnul ne-a poruncit sa ne indepartam de lucrarea diavolului, de eretici si erezii. Sa nu facem partasie cu intunericul.

Ce ne spune Sf Scriptura despre eretici , partasia cu ei :

Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori” (Mt. 7:15)

 „De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te, ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit” (Tit 3:10-11)

Nu vă înjugaţi la jug străin cu cei necredincioşi, căci ce însoţire are dreptatea cu fărădelegea? Sau ce împărtăşire are lumina cu întunericul? Şi ce învoire este între Hristos şi veliar sau ce parte are un credincios cu un necredincios?” (II Cor. 6:14-15).

Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema! Precum v-am spus mai înainte, şi acum vă spun iarăşi: Dacă vă propovăduieşte cineva altceva decât aţi primit  să fie anatema!” (Gal. 1:8-9) 

Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona. (MATEI 6:24)

 1. De omul eretic, dupa intaia si a doua mustrare, departeaza-te,
 2. Stiind ca unul ca acesta s-a abatut si a cazut in pacat, fiind singur de sine osandit. ( TIT 3, 10-11)

”La cei spurcaţi şi necredincioşi nu e nimic curat” (Tit 1:15).

„nu puteţi bea paharul Domnului şi paharul demonilor; nu puteţi avea parte de masa Domnului şi de masa demonilor” (I Cor. 10, 21)

„Ieşiţi din mijlocul lor şi nu vă atingeţi de ce e necurat” (II Cor. 6, 17).

 „Nu vă înjugaţi la alt jug cu cei necredincioşi. Căci ce părtăşie este între lumină şi întuneric” (II Cor. 6, 14)

 „Fiule, să nu te înşele bărbaţii necredincioşi, nici să umbli în cale cu ei” (cf. Pilde 1, 10)

„Casa Mea casă de rugăciune este, dar voi aţi făcut-o peşteră de tâlhari” (Mt. 21,13).

 „orice sad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu va fi scos din rădăcină” (Mt. 15, 13)

 „Iată, se lasă casa voastră pustie” (Mt. 23, 38)

”Nu primiţi pe omul eretic după prima si a doua sfătuire; şi iarăşi: Nu vă purtaţi după învăţături felurite şi străine ”(Evr.,13:9)

”Oamenii rai şi impostori vor propaşi spre mai rău, amăgind şi amăgiţi fiind” (2Tim 3:13)

”Vedeţi de câini, vedeţi de lucrătorii cei răi, de taierea-împrejur” (Flp. 3:2).

”Vedeţi cum umblaţi, că zilele rele sunt ” (Ef. 5:15-16).

” Vedeţi de voi ca să nu pierdeţi cele ce-aţi lucrat, că mulţi amăgitori au ieşit în lume” (2 In. 1:8).

 1. ”Si intru aceasta stim ca L-am cunoscut, daca pazim poruncile Lui.
 2. Cel ce zice: L-am cunoscut, dar poruncile Lui nu le pazeste, mincinos este si intru el adevarul nu se afla.
 3. Iar cine pazeste cuvantul Lui, intru acela, cu adevarat, dragostea lui Dumnezeu este desavarsita. Prin aceasta, cunoastem ca suntem intru El. ” ( IOAN2 , 3-5)

”Cel ce pazeste poruncile Lui ramane in Dumnezeu si Dumnezeu in el; si prin aceasta cunoastem ca El ramane in noi, din Duhul pe care ni L-a dat.” ( IOAN 3:24 )

 5.”Caci aceasta s-o stiti bine, ca nici un desfranat, sau necurat, sau lacom de avere, care este un inchinator la idoli, nu are mostenire in imparatia lui Hristos si a lui Dumnezeu.

 1. Nimeni sa nu va amageasca cu cuvinte desarte, caci pentru acestea vine mania lui Dumnezeu peste fiii neascultarii.
 2. Deci sa nu va faceti partasi cu ei.” (EPISTOLA CATRE EFESENI

A SFANTULUI APOSTOL PAVEL – CAP 5, 5-7)

 1. ”Si nu fiti partasi la faptele cele fara roada ale intunericului, ci mai degraba, osanditi-le pe fata.
 2. Caci cele ce se fac intru ascuns de ei, rusine este a le si grai.
 3. Iar tot ce este pe fata, se descopera prin lumina,
 4. Caci tot ceea ce este descoperit, lumina este. Pentru aceea zice: “Desteapta-te cel ce dormi si te scoala din morti si te va lumina Hristos”.
 5. Deci luati seama cu grija, cum umblati, nu ca niste neintelepti, ci ca cei intelepti,
 6. Rascumparand vremea, caci zilele rele sunt.” (EPISTOLA CATRE EFESENI

A SFANTULUI APOSTOL PAVEL – CAP 5, 11-16)

 1. ”Imbracati-va cu toate armele lui Dumnezeu, ca sa puteti sta impotriva uneltirilor diavolului.
 2. Caci lupta noastra nu este impotriva trupului si a sangelui, ci impotriva incepatoriilor, impotriva stapaniilor, impotriva stapanitorilor intunericului acestui veac, impotriva duhurilor rautatii, care sunt in vazduh.
 3. Pentru aceea, luati toate armele lui Dumnezeu, ca sa puteti impotriva in ziua cea rea, si, toate biruindu-le, sa ramaneti in picioare.
 4. Stati deci tari, avand mijlocul vostru incins cu adevarul si imbracandu-va cu platosa dreptatii,
 5. Si incaltati picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia pacii.
 6. In toate luati pavaza credintei, cu care veti putea sa stingeti toate sagetile cele arzatoare ale vicleanului.
 7. Luati si coiful mantuirii si sabia Duhului, care este cuvantul lui Dumnezeu.”
 1. ”Caci se cuvine ca episcopul sa fie fara de prihana, ca un iconom al lui Dumnezeu, neingamfat, nu grabnic la manie, nu dat la bautura, pasnic, nepoftitor de castig urat,
 2. Ci iubitor de straini, iubitor de bine, intelept, drept, cuvios, cumpatat,
 3. Tinandu-se de cuvantul cel credincios al invataturii, ca sa fie destoinic si sa indemne la invatatura cea sanatoasa si sa mustre pe cei potrivnici.” (TIT 1, 7-9)

„Luaţi aminte la câini, luaţi aminte la lucrătorii cei răi. Luaţi aminte la tăierea împrejur. Luaţi aminte cum umblaţi, că zilele rele sunt” (Flp. 3, 2; Ef. 5, 15-16).

 „Luaţi aminte la voi înşivă ca să nu pierdeţi ce aţi lucrat, că mulţi înşelători au ieşit în lume” (II In. 7-8).

”Să cercetăm, ca să nu fim înşelaţi şi purtaţi de orice vânt” (cf. Ef. 4, 14).

„Vă înşelaţi, neînţelegând Scripturile” (cf. Mt. 22, 29).

 „arătaţi sunt copiii diavolului” (I In. 3, 10)

 „Luaţi aminte să nu fiţi înşelaţi. Luaţi aminte să nu vă înşele cineva. Pretutindeni luaţi aminte” (cf. Lc. 21, 8).

 „Ca să nu pierdeţi ce aţi lucrat” (II In. 8).

 „Luaţi aminte la câini. Luaţi aminte cum umblaţi” (Filip. 3, 2; Ef. 5, 15).

 „fiţi cu luare-aminte” nu numai la voi înşivă, ci şi la toată turma (cf. Fapt. 20, 28).

 „Păziţi-vă de prorocii mincinoşi, care vin la voi în piele de oaie, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Din roadele lor îi veţi cunoaşte” (Mt. 7, 15-16)

Căci tot pomul din rodul său se cunoaşte (cf. Mt. 7, 16-20)

„Cel ce nu este cu Mine împotriva Mea este” (Mt. 12, 30).

 „Voi din tatăl vostru, diavolul, sunteţi” (In. 8, 44).

 „Vai vouă, că încuiaţi împărăţia cerurilor; căci nici voi nu intraţi, nici pe cei ce intră nu-i lăsaţi să intre” (Mt. 23, 13).

 „Voi nu sunteţi dintre oile Mele” (In. 10, 26)

 „Aceasta să cunoaşteţi mai întâi, că vor veni în zilele din urmă batjocoritori, umblând după poftele lor” (II Pt. 3, 3).

 „Şi între voi vor fi dascăli mincinoşi care vor strecura eresurile pierzaniei, tăgăduind pe Stăpânul Care i-a răscumpărat. Şi mulţi vor urma destrăbălărilor lor, a căror judecată nu zăboveşte şi pierzania lor nu dormitează” (cf. II Pt. 2, 1-3);

 „copii ai blestemului, care au lepădat calea dreaptă” (cf. II Pt. 2, 14-15).

 „Dacă vine cineva la voi şi nu poartă cu sine această învăţătură, nu îl primiţi în casă şi nu-i spuneţi «Bucură-te». Căci cel ce-i spune «bucură-te» se face părtaş la faptele lui cele rele” (II In. 10-11).

 „Tot cel ce încalcă şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos nu îl are pe Dumnezeu” (II In. 9).

 „Cel care se arată că este prieten al lor [al ereticilor] vrăjmaş al lui Dumnezeu este” (cf. Iac. 4, 4).

 „S-au strecurat [printre voi] unii oameni însemnaţi mai dinainte spre această judecată, necinstitori, care au schimbat harul Dumnezeului nostru în destrăbălare, tăgăduind pe singurul Stăpân şi Domn” (luda 4).

 „În vremurile din urmă vor fi batjocoritori, umblând după poftele lor cele lipsite de credinţă” (Iuda 18).

 „Aceştia sunt cei ce se păstoresc pe ei înşişi fără de frică, nori fără de apă, purtaţi de orice vânt, stele rătăcitoare, cărora le este pusă deoparte bezna întunericului în veci” (Iuda 12-13).

„Ştiu că vor intra, după plecarea mea, lupi cumpliţi între voi, care nu vor cruţa turma” (Fapt. 20, 29).

 „Luaţi aminte la câini, luaţi aminte la lucrătorii cei răi, luaţi aminte la tăierea împrejur” (Filip. 3, 2).

 „Luaţi aminte ca să nu vă ducă cineva cu filosofia şi rătăcirea deşartă” (Col. 2, 8).

 „Luaţi aminte cu de-amănuntul cum umblaţi, că zilele sunt rele” (cf. Ef. 5, 15-16)

SUNT CU MULT MAI MULTE AVERTIZARI IN SF SCRIPTURA DAR MACAR LA ACESTEA FIM MAI CU LUARE AMINTE !

 

Advertisements